Start

Att anmäla till Skolinspektionen

Vad kan jag anmäla?

Du kan anmäla missförhållanden i skolan eller förskolan till oss. Du kan också anmäla en legitimerad lärare eller förskollärare som har betett sig olämpligt eller varit oskicklig i sitt arbete. Tänk på att vi bara utreder saker som har hänt. Barnet måste också gå kvar på skolan eller förskolan. Om det handlar om mobbning eller kränkningar kan vi dock göra en utredning även när barnet slutat på skolan eller förskolan. Vi kan inte vara med i skolan och lösa problemen.
Detta kan du anmäla

Vad gör Skolinspektionen och Barn- och elevombudet?

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet gör en opartisk granskning av om den skola, förskola, lärare eller förskollärare som har blivit anmäld har följt reglerna. Vi företräder varken eleven, föräldrarna, läraren, förskolläraren, skolan eller huvudmannen.
Detta händer när du har anmält

Hur lång tid tar det?

Skolinspektionens målsättning är att utreda missförhållanden i skolan eller förskolan inom fyra månader.
Detta händer när du har anmält

Vad kan en anmälan leda till?

Vi kan inte ändra på redan fattade beslut - men om vår utredning visar att skolan eller förskolan har brutit mot reglerna kan vi kräva att de rättar till sina brister. Skolinspektionen kan även anmäla en legitimerad lärare till Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden kan besluta att ge läraren en varning eller återkalla lärarens legitimation. Barn- och elevombudet kan kräva skadestånd för en kränkt eller mobbad elevs räkning.
Detta händer när du har anmält