Till huvudinnehåll

Skolenkäten VT 2019

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten VT 2019. Vårens enkät har besvarats av sammanlagt 197 000 elever, föräldrar och lärare. Totalt ingick 1 642 skolenheter.

Ta del av resultatet

Sammanlagt deltog 73 offentliga huvudmän, varav 65 kommuner, samt 180 skolföretag. Resultatet finns sammanställt i Excel-format längst ned på sidan.

På Skolverkets webbplats kan du ta del av resultatet för enskilda skolor, kommuner och skolföretag:

Skolverkets statistiksök: Skolenkäten

Resultatet finns även sammanställt i Excel-format längst ned. Där finns också resultatet sammanställt på total nivå för varje respondentgrupp i PDF-format.

Nyheter

  • Könsskillnader presenteras nu även på skolenhetsnivå.
  • Jämförelser görs nu mot huvudmannens/skolenhetens tidigare enkätresultat. 

Dessa grupper fick svara på enkäten

Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan fick svara på enkäten.

Alla skolor deltar

Skolenkäten har hittills genomförts en gång per termin men från och med vårterminen 2021 kommer den att genomföras en gång per år. Varje enkätomgång omfattar en fjärdedel av landets skolor. Alla skolor i landet deltar i enkäten under en tvåårsperiod. I excelfilen nedan får du en överblick över huvudmän som besvarar Skolenkäten HT 2018-VT 2020. 

Huvudmän som genomför Skolenkäten HT18-VT20

Skolenkäten ett av flera underlag

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. 

Här kan du läsa hur vi genomför Skolenkäten

Inspektion - hur vi granskar skolorna

Vanliga frågor och svar om Skolenkäten

Här hittar du svar på vanliga frågor om Skolenkäten, som exempelvis vilka redovisningsprinciper för anonymitet och kvalitet vi använder och hur indexvärdena i resultaten är beräknade.

Frågor och svar om Skolenkäten

Teknisk rapport

Denna rapport beskriver bland annat metod och genomförande av Skolenkäten vt 2019. Rapporten vänder sig till alla som är intresserade av Skolenkätens uppbyggnad.

Teknisk rapport Skolenkäten VT 2019 (pdf)

Senast uppdaterad: 18 september 2020