Till huvudinnehåll

Lagar och förordningar

När vi utför en inspektion utgår den bland annat från skollagen och andra rättsliga regleringar som finns för utbildningsområdet.

Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter och många av de rättigheter som finns i barnkonventionen finns även uttryckta i skollagen. När vi genomför en inspektion av en skola kan vi tillämpa såväl barnkonventionen som skollagen inom de områden som vi tittar på.

Barnkonventionens artiklar är inte så detaljerade och det kan ibland vara svårt att veta hur långt konventionens krav sträcker sig eller hur olika rättigheter förhåller sig till varandra. Genom nationell lagstiftning, som exempelvis skollagen, har lagstiftaren valt hur Sverige tolkar barnkonventionens krav när det gäller rätten till utbildning.

Sverige anslöt sig till barnkonventionen 1990 och har anpassat nationell lagstiftning efter konventionen. Sedan 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2021