Till huvudinnehåll

Undervisning på engelska

Om du som huvudman vill att en grundskola ska ha delar av undervisningen på engelska måste du ansöka om det hos oss.

Ansökan

Ansök om att anordna delar av undervisningen på engelska i Mina sidor.

En ansökan per skolenhet måste skickas in om du vill anordna undervisning på engelska. Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan.

Om huvudmannen istället vill anordna undervisning på engelska i enlighet med 9 kap. 14 § skolförordningen ska istället en anmälan göras till oss, se fliken ”Tvåspråkig undervisning”.

Tillstånd kan ges till att anordna delar av undervisningen på engelska om följande villkor är uppfyllda:

  1. Undervisningens innehåll och utformning säkerställer att eleverna får tillräckliga kunskaper i svenska för att nå kunskapskraven i samtliga ämnen.
  2. De lärare som undervisar på engelska uppfyller kraven i 2 kap. 13, 15 eller 17 § skollagen.
  3. Utbildningen håller god kvalitet.

Under den sammanlagda tid som en elev får engelskspråkig undervisning får högst hälften av undervisningen ges på engelska.

Senast uppdaterad: 25 juni 2024