Till huvudinnehåll

Fakturor till Skolinspektionen

Fakturering till Skolinspektionen ska ske elektroniskt. Här kan du läsa om på vilka olika sätt Skolinspektionen kan ta emot fakturor.

Från 1 april 2019 gäller lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Skolinspektionen önskar därför att alla leverantörer skickar fakturor i elektroniskt format. 

Observera att mailade fakturor i pdf inte är ett godkänt format.

E-faktura via PEPPOL

Elektroniska fakturor skickas i första hand via PEPPOL-nätverket. Skolinspektionens adress i PEPPOL är 0007:2021006065

Vi föredrar att e-faktura skickas enligt standarden Peppol Bis Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats.

Köper ni tjänster från en VAN-operatör så tar ni kontakt med dem. Majoriteten av VAN-operatörer i Sverige är anslutna till PEPPOL-nätverket, vilket gör det enkelt att börja skicka e-faktura.

Fakturaportal

I det fall ni inte har möjlighet att fakturera via Peppol, kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att skicka e-faktura till oss.

Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Skicka ett mail till ekonomi@skolinspektionen.se så återkommer vi med en länk till portalen.

Generella fakturauppgifter

Följande uppgifter ska finnas med på faktura till Skolinspektionen:

 • Vad fakturan avser
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Specifikation av uppdrag
 • Uppdragsperiod
 • Beställarreferens hos Skolinspektionen
 • Ordernummer
 • Er referens
 • Nettobelopp
 • Momsbelopp i kronor per momssats och totalt för fakturan
 • Totalbelopp

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är alltid 30 dagar om inte annat är avtalat. Inga faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller motsvarande accepteras.

Fakturaadress:

Statens skolinspektion
FE 7792
831 90 ÖSTERSUND

Skolinspektionens organisations- och momsregistreringsnummer

Organisationsnummer: 202100-6065

Momsregistreringsnummer: SE202100606501

Senast uppdaterad: 1 december 2020