Till huvudinnehåll

Statistik över viten

Här har vi samlat statistik över våra beslut om vitesförelägganden. Vitesbesluten är alltid riktade mot huvudmannen men kan även gälla brister hos specifika skolenheter.

Viten under 2023

Totalt under 2023 fattade Skolinspektionen 22 beslut om föreläggande vid vite. Året innan fattade vi tio beslut. Vitesbeloppen under 2023 varierade mellan 200 000 och 1 600 000 kronor. En majoritet av besluten om föreläggande vid vite under 2023 riktades mot enskilda huvudmän.

Föreläggande vid vite

Ett föreläggande kan förenas med vite. Det betyder att huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Skolinspektionen bestämmer i beslutet hur stort vitet ska vara. Om huvudmannen inte följer föreläggandet kan vi ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet. Pengarna går till statskassan. Huvudmannen kan överklaga ett föreläggande vid vite till förvaltningsrätten.

Har du frågor om statistiken över viten?

Vänligen specificera din statistikförfrågan och mejla den till oss så besvarar vi den. Specificera gärna:

  • Tidsperiod. 
  • Aktuella skolenheter/huvudmän/kommuner.

Mejl: statistik@skolinspektionen.se

Vad gör vi om bristerna vid en skola är allvarliga?

Läs mer om det här: Efter inspektion

Senast uppdaterad: 6 mars 2024