Till huvudinnehåll
Många högstadiebarn på en skoltrappa

Trygghet och studiero

Alla elever har rätt till en trygg skolmiljö och utbildningen ska utformas så att eleverna upplever trygghet och studiero i skolan. Här kan du ta del av våra senaste rapporter, resultat från Skolenkäten, intervjuer samt poddavsnitt om trygghet och studiero.

Skolors arbete för en trygg miljö på nätet, fri från kränkningar

Skolinspektionen har granskat hur skolor inkluderar nätet i det främjande och förebyggande arbetet för att skapa en trygg miljö för eleverna. Granskningen visar att drygt hälften av de 30 skolorna bedöms arbeta både främjande och förebyggande för att skapa en trygg miljö för eleverna i den digitala världen. Men resten av skolorna behöver utveckla arbetet. Rapporten publicerades 2023.

Skolors arbete för en trygg miljö på nätet, fri från kränkningar (2023)

Skolors arbete med trygghet och studiero

Skolinspektionen har under två år granskat skolors arbete med trygghet och studiero. Granskningen visar att många skolor har ett välutvecklat arbete. Men det finns skolor med betydande problem och utmaningar. 

Skolors arbete med trygghet och studier (2020)

Trygghet och studiero i Skolenkäten 2024

Under våren 2024 genomförde Skolinspektionen Skolenkäten för tjugofjärde gången. Resultatet visar att de flesta, men inte alla, elever känner sig trygga. Det är inte heller alla elever som tycker sig ha arbetsro under lektionerna, men elevernas upplevelse av trygghet och arbetsro varierar mellan skolor.  

Trygghet och studiero - Skolenkäten 2024

Inspektionspodden om trygghet och studiero

I Inspektionspodden tar vi upp aktuella och intressanta skolfrågor. Vad säger eleverna om tryggheten och studieron i skolan? Och varför har skolor ofta ett mer utvecklat arbete med trygghet än med studiero? Det är några av frågorna vi tar upp i detta avsnitt av Inspektionspodden. 

Inspektionspodden om trygghet och studiero (2023)

Hur skapar vi en miljö på nätet fri från kränkningar?

Digitala aktiviteter är i dag en naturlig del av barns vardag. Men precis som i den fysiska skolmiljön så förekommer det i den digitala världen att elever kränks. Här berättar Barn- och elevombudet Mårten Petersson om hur vi kan motverka nätkränkningar.

Hur skapar vi en miljö på nätet fri från kränkningar? (2023)

Hur skapar vi en trygg skolmiljö?

Den stora majoriteten elever känner sig trygga i skolan idag men det finns en växande andel elever som inte gör det. Hur arbetar Skolinspektionen för att eleverna ska ha en trygg skolmiljö och vad kan skolorna själva göra? Läs om vad BEO och en våra inspektörer säger om hur vi kan öka tryggheten och motverka kränkningar.

Hur skapar vi en trygg skolmiljö? (2022)

Vad säger skollagen? (Skolverket)

Alla elever har rätt till en skolmiljö och utbildning som präglas av trygghet och studiero. På Skolverkets webbplats får du svar på frågor om trygghet, studiero och disciplinära åtgärder och vad skollagen säger.

Trygghet, studiero och disciplinära åtgärder (Skolverket)

Fler rapporter om trygghet och studiero

Letar du efter äldre rapporter inom samma ämnesområde? I vårt publikationssök hittar du alla rapporter som vi har publicerat som rör trygghet och studiero.

Rapporter om trygghet och studiero

Senast uppdaterad: 19 juni 2024