Till huvudinnehåll

Avvikelse från de nationella programmen

Det finns 18 nationella gymnasieprogram i Sverige. Gymnasieskolor kan efter ansökan bedriva utbildning som avviker från dessa. Ansökan för utbildning med start HT 2025 är stängd.

Ansökan

Ansökan för utbildning med start HT 2025 är stängd.

Du ansöker via Skolverkets ansökningsblankett, men den kommer automatiskt till både Skolverket och Skolinspektionen. För att starta utbildningen krävs godkännanden från båda myndigheterna. Skolverket prövar utbildningens innehåll medan vi prövar om sökanden godkänns som huvudman för utbildningen.

Skolverket fattar oftast beslut innan den 1 september. Därefter fattar vi beslut.

Regeringen har beslutat om ändringar i gymnasieförordningen som bland annat gäller avvikelser. Sista ansökningsdag är framflyttad till den 2 april 2024 för utbildningsstart hösten 2025. Om sista datum för ansökan är en helgdag, är formuläret tillgängligt till nästa vardag.

De huvudmän (kommuner, landsting, kommunalförbund eller enskilda huvudmän) som har fått tillstånd att bedriva riksrekryterande utbildning eller särskild variant med start hösten 2021, 2022, 2023 och 2024 får göra den sista antagningen hösten 2024.

Skolverkets beslut om riksrekryterande utbildning eller särskild variant gäller för fyra antagningsomgångar. De huvudmän som vill fortsätta att bedriva tidigare beviljad utbildning behöver ansöka på nytt för antagning till hösten 2025.

Ansökan om att få bedriva riksrekryterande utbildning eller särskild variant, för start hösten 2025 ska ha inkommit till Skolverket senast 2 april 2024.

På nedanstående länkar finns utöver ansökningsformulär, även information om de utbildningar som tidigare har blivit beviljade av Skolverket i form av klickbara pdf:er.

Riksrekryterande gymnasieutbildningar (Skolverket)

Särskilda varianter av gymnasieutbildning (Skolverket)

Former som avviker från de nationella programmen

Särskild variant innebär att hela eller delar av utbildningen avviker från det nationella programmet. Avvikelsen ska omfatta minst 300 gymnasieskolepoäng eller 300 anpassad gymnasieskolepoäng. En särskild variant kan avvika i form av kurser för programfördjupningen eller i form av kurser för det sammanlagda utrymmet för inriktning och programfördjupning. Särskilda varianter inom det estetiska området får bara finnas för högskoleförberedande program.

Mer om särskild variant hittar du på Skolverkets hemsida.

Riksrekryterande utbildningar ger elever från hela Sverige samma möjlighet att söka till en gymnasieskola. För att en gymnasieskola ska få bli riksrekryterande krävs att det finns en nationell efterfråga på utbildningen och att den har en av följande inriktningar:

  • Yrkesprogram
  • Estetisk spetsutbildning
  • Idrottsutbildning
  • Utbildningar med egna examensmål 

Mer om riksrekryterande utbildning finner du på Skolverkets hemsida.

Utbildningar som kombinerar gymnasieutbildning med elitidrottsutbildning kan rikta sig till elever som antingen bor lokalt och regionalt (nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU) eller till elever från hela landet (riksidrottsgymnasium, RIG).

Mer om elitidrottsutbildning på Skolverkets hemsida.

Avgift

Ansökan om godkännande som huvudman för avvikelse inom de nationella programmen är belagd med en avgift. Detta gäller oavsett om huvudmannen varit godkänd att bedriva utbildningen tidigare eller inte. Mer information om avgiften finns är.

Senast uppdaterad: 25 juni 2024