Till huvudinnehåll

Ändring i ägar- och ledningskretsen

Om det skett förändringar inom ägar- och ledningskretsen är du som huvudman skyldig att anmäla detta inom en månad.

I samband med anmälan hämtar vi in vissa uppgifter från andra myndigheter om nytillkomna fysiska personer i ägar- och ledningskretsen. Vi kan också öppna ett tillsynsärende med anledning av anmälan för att kontrollera ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet samt huvudmannens ekonomiska förutsättningar.

Anmälan

Skolinspektionen har bytt till ett nytt system som kallas Mina sidor. Du loggar in via länken nedan.

Formulär för anmälan

Svar på vanliga frågor om ägar- och ledningsprövning

Hur, när och varför gör vi en ägar- och ledningsprövning? Här hittar du svar på vanliga frågor om ägar- och ledningsprövning.

Frågor och svar om ägar- och ledningsprövning

 

Senast uppdaterad: 1 november 2023