Till huvudinnehåll

Resultat Skolenkäten 2015-2020

Vårterminen 2021 gjorde vi en förändring av Skolenkäten som innebar att vi numera genomför enkäten en gång per år istället för varje termin. Tidigare genomfördes Skolenkäten en gång per termin för en fjärdedel av landets skolor men nu så deltar samtliga skolor under en tvåårsperiod. Letar du efter resultat från Skolenkäten perioden 2015-2020 så hittar du det här.

Senast uppdaterad: 28 maj 2024