Till huvudinnehåll
En lektion på gymnasiet. Elever sitter i bänkar och läraren undervisar.

Källkritik

Eleverna lever idag i ett komplext samhälle med stora informationsflöden och en snabb förändringstakt. Utvecklingen på internet och i sociala medier innebär en tillgång till oändliga mängder källor och möjligheter att hitta information. Därför är det viktigt att eleverna får lära sig att vara källkritiska. Här kan du ta del av material som vi publicerat om källkritik.

Undervisning i källkritiskt förhållningssätt - med fokus på gymnasiet

Skolinspektionen har granskat hur undervisningen i 30 gymnasieskolor främjar elevernas förmåga att söka och värdera information samt att använda såväl digitala som andra källor. Vid mer än var tredje skola omfattar undervisningen sällan bilder och rörliga bilder och eleverna behöver mer vägledning för att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt.

Undervisning i källkritiskt förhållningssätt (2024)

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt med fokus på grundskolan

I den här granskningen har vi tittat på kvaliteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt till digitala och andra källor. Granskningen fokuserar på undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i samhällskunskap och svenska i årskurs 7-9 i grundskolan. Granskningen visar att undervisningen behöver utvecklas så att den i större omfattning behandlar och är anpassad efter digitala medier.

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap (2018)

Varför är det så viktigt med källkritik?

I samband med publiceringen av rapporten om hur undervisningen i källkritiskt förhållningssätt ser ut i gymnasieskolan pratade vi med rapportskribenten Roger Persson om granskningen. Här berättar han om varför det är så viktigt att eleverna får lära sig att vara källkritiska.

Varför är det så viktigt med källkritik? (2024)

Inspektionspodden om källkritik

Vad innebär källkritik och källtillit och varför ska man prata om ”fake news” i skolan? Är elever som växt upp med digitaliseringen bättre på källkritik än lärarna? Och vad är viktigast när man jobbar med källkritik? Allt detta och mycket mer diskuteras i detta avsnitt av Inspektionspodden om källkritik.

Inspektionspodden om källkritik (2022)

 

Senast uppdaterad: 19 juni 2024