Till huvudinnehåll
Studieavbrott komvux

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen eller komvux är en växande skolform med allt fler elever i utbildning. Här har vi samlat information om de granskningar vi har genomfört som rör den kommunala vuxenutbildningen samt vårt avsnitt av Inspektionspodden om komvux.

Undervisningstiden i kommunal vuxenutbildning

Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen att genomfört en kartläggande granskning av omfattningen och fördelningen av undervisningstid i kommunal vuxenutbildning (komvux). Inom ramen för uppdraget har Skolinspektionen genomfört en kartläggning av undervisningstiden i fyra kurser inom komvux på gymnasial nivå.

Undervisningen i kommunal vuxenutbildning (2024)

Yrkesförarutbildningen för tung lastbil och släp – inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Skolinspektionen har genomfört en tematisk tillsyn av det nationella yrkespaketet inom fordon och transport som utformats för att ge kompetens till arbete som yrkesförare med tung lastbil och släp samt yrkeskompetensbevis.

Yrkesförarutbildningen för tung lastbil och släp – inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (2024)

Undervisning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Det svenska språket är en viktig förutsättning för vuxna individers möjligheter att komma in i samhälle och arbetsliv. I den här rapporten har Skolinspektionen granskat i vilken utsträckning undervisningen inom komvux i sfi stimulerar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Undervisning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2023)

Studieavbrott i kommunal vuxenutbildning

För många individer innebär vuxenutbildningen en andra chans. En möjlighet att ändra yrkesval, etablera sig på arbetsmarknaden och till personlig utveckling. En viktig aspekt av en välfungerande komvux är att elever fullföljer sina studier. Ändå avbryter var femte kursdeltagare varje år en påbörjad kurs på grundläggande eller gymnasial nivå. Skolinspektionen har genomfört en granskning av hur huvudmän och rektorer arbetar med att främja elevers fullföljande av studierna i komvux.

Studieavbrott i kommunal vuxenutbildning (2021)

Fjärr-och distansundervisning vid kommunal vuxenutbildning

Skolinspektionen har granskat hur arbetet inom den kommunala vuxenutbildningen har sett ut under Coronapandemin. Både rektorer och elever beskriver att det gjorts stora ansträngningar för att ge eleverna en flexibel utbildning trots att undervisningen i stor utsträckning bedrivits på distans. Samtidigt berättar rektorer och elever att det finns stora utmaningar när det gäller distansundervisningen.

Fjärr-och distansundervisning vid kommunal vuxenutbildning (2021)

Organisering och erbjudande av utbildningsplatser för vissa nyanlända invandrare

I januari 2018 infördes det arbetsmarknadspolitiska programmet "Etableringsinsatser för nyanlända invandrare med kort utbildning" i syfte att underlätta och påskynda deras etablering i arbets- och samhällslivet. Skolinspektionen har genomfört en kartläggning av den kommunala vuxenutbildningens erbjudande av utbildning till dessa elever.

Organisering och erbjudande av utbildningsplatser för vissa nyanlända invandrare (2020)

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Under senare år har yrkesutbildningen för vuxna byggts ut. År 2018 studerade mer än hälften av kursdeltagarna på Komvux hos en annan anordnare än kommunen. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i huvudmännens uppföljning och kontroll av yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad.

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad (2019)

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

En förutsättning för många elever att nå goda resultat inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att utbildningen och undervisningen är tillräckligt flexibel och individanpassad. Granskningen visar att den skolförlagda undervisningen behöver bli mer flexibel och distansundervisningen behöver bli mer individanpassad.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (2019)

Inspektionspodden om komvux

Komvux ger inte bara möjlighet till en andra chans utan även en ny chans i livet för den som till exempel vill byta bana i yrkeslivet. Vuxenutbildningen ska både vara flexibel och anpassas efter varje elevs förutsättningar men samtidigt vara likvärdig och av hög kvalitet. Hur får man ihop det? Om detta pratar vi om i detta avsnitt av Inspektionspodden.

Kommunal vuxenutbildning

Läs mer om vuxenutbildningen (Skolverket)

På Skolverkets webbplats hittar du läroplanen, kurs- och ämnesplaner samt stöd för dig som arbetar inom komvux.

Vuxenutbildningen (Skolverket)

Fler rapporter om vuxenutbildning

Letar du efter äldre rapporter inom samma ämnesområde? I vårt publikationssök hittar du alla rapporter som vi har publicerat som rör vuxenutbildningen.

Rapporter om vuxenutbildning

Senast uppdaterad: 19 juni 2024