Till huvudinnehåll

Planerad tillsyn

Här kan du ta del av statistik från vår planerade tillsyn och vår tidigare tillsynsmetod regelbunden tillsyn. Inom den planerade tillsynen prioriterar vi granskning av skolor där risken är hög att elever inte får den utbildning som de har rätt till. I menyn till vänster hittar du den statistik vi publicerat de senaste åren.

Statistik om planerad tillsyn

Här kan du ta del av statistik från vår planerade tillsyn och vår tidigare tillsynsmetod regelbunden tillsyn. Inom den planerade tillsynen prioriterar vi granskning av skolor där risken är hög att elever inte får den utbildning som de har rätt till. 

Förändring i tillsynen

Planerad tillsyn ersatte 1 juli 2023 det som tidigare hette regelbunden tillsyn. Bakgrunden till att planerad tillsyn utvecklats är att anpassningar behövde göras efter en tidigare dom från högsta förvaltningsdomstolen.

Viktigt att tänka på när det gäller statistiken

  • Statistiken för den planerade tillsynen är inte baserad på ett slumpmässigt urval och kan därför inte generaliseras till att gälla alla skolor och verksamheter i riket. Vi prioriterar de skolor där risken är hög att elever inte får den utbildning de har rätt till.
  • De brister som presenteras i statistiken är de som påträffades vid tiden för tillsynen. Tillsynen ska fungera som underlag för skolors utvecklings- och förbättringsarbete och syftet med tillsynen är att bristerna ska åtgärdas.
  • Resultatet av tillsynen bör inte jämföras mellan olika år eftersom modellen för tillsyn kontinuerligt utvecklas och anpassas till nya förutsättningar, till exempel lagändringar.
  • Från och med 2020 ingår tillsyn under första verksamhetsåret i regelbunden tillsyn. Då genomförs tillsyn av samtliga nystartade skolor med enskild huvudman under deras första verksamhetsår.

Om planerad tillsyn

Här kan du läsa mer om hur en inspektion går till och vad vi tittar på och bedömer inom den planerade tillsynen (regelbundna tillsynen):

Inspektion - steg för steg
Om planerad tillsyn

Har du frågor om statistiken?

Vänligen specificera din statistikförfrågan och mejla den till oss så besvarar vi den. Specificera gärna:

  • Tidsperiod.
  • Aktuella skolenheter/huvudmän/kommuner.

Mejl: statistik@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 6 mars 2024