Till huvudinnehåll

Ledning

Helén Ängmo är generaldirektör och chef för Skolinspektionen. Hon är ytterst ansvarig för myndighetens verksamhet.

Verksledning

Helén Ängmo
Generaldirektör

Ledningsgrupp

helen_ängmo_lågupplöst_2023_600x600.jpg
Helén Ängmo
Generaldirektör

torun-rudin-webb.jpg
Torun Rudin

Stabschef

gunnar-persson-webb.jpg
Gunnar Persson

Tillförordnad chef för avdelningen för
tillstånd och skolors ekonomi

agneta-broberg-webb.jpg
Agneta Broberg

Regionchef, region norr

Sofie Linden-webb-ny.jpg
Sofie Lindén
Regionchef, region söder

anna-sellin-webb.jpg
Anna Sellin

Chef för avdelningen för analys och statistik

åsa-edström-webb.jpg
Åsa Edström

Chef för avdelningen för verksamhetsstöd och juridik

jesper-wadensjö-webb.jpg
Jesper Wadensjö

Chef för kommunikationssekretariatet

Senast uppdaterad: 1 maj 2024