Till huvudinnehåll

Insynsrådet

Regeringen har utsett ledamöterna i insynsrådet för Skolinspektionen. Rådets uppdrag är att utöva insyn i myndighetens verksamhet och ge myndighetschefen råd. Generaldirektör Helén Ängmo är ordförande i insynsrådet som träffas fyra gånger per år.

Följande personer har förordnats att vara ledamöter i insynsrådet vid Statens skolinspektion fr.o.m. den 11 april 2024 t.o.m. den 11 april 2027.

  • Sven Höper, fd direktör för utbildning och välfärd
  • Lena Linnerborg, utbildningspolitisk chef
  • Josefin Malmqvist, riksdagsledamot (M)
  • Linus Sköld, riksdagsledamot (S)

Följande personer är utsedda av regeringen att vara ledamöter i Skolinspektions insynsråd fr.o.m. den 29 juni 2023 t.o.m. den 29 juni 2026.

  • Mathias Bengtsson, riksdagsledamot (KD)
  • Gunnar Larsson, f.d. generaldirektör
  • Helena Wockelberg, docent, Uppsala universitet

Juristen Ulrika Lindén är utsedd av regeringen att vara ledamot i Skolinspektionens insynsråd fr.o.m. 23 maj 2022 t.o.m. den 23 maj 2025.

  • Ulrika Lindén, rättschef/avdelningschef, Kronofogdemyndigheten
Senast uppdaterad: 17 april 2024