Till huvudinnehåll

Insynsrådet

Regeringen har utsett ledamöterna i insynsrådet för Skolinspektionen. Rådets uppdrag är att utöva insyn i myndighetens verksamhet och ge myndighetschefen råd. Generaldirektör Helén Ängmo är ordförande i insynsrådet som träffas fyra gånger per år.

Regeringen har utsett juristen Ulrika Lindén att vara ledamot i Skolinspektionens insynsråd fr.o.m. 23 maj 2022 t.o.m. den 23 maj 2025.

  • Ulrika Lindén, rättschef/avdelningschef, Kronofogdemyndigheten

Följande ledamöter i insynsrådet har förordnande t.o.m. den 2 mars 2024:

  • Ulf Blossing, professor, Göteborgs universitet
  • Robert Fahlgren, grundskollärare
  • Sven Höper, tidigare direktör för välfärd och utbildning
  • Elisabet Knutsson, tidigare riksdagsledamot (MP)
  • Lena Linnerborg, utredare
Senast uppdaterad: 25 augusti 2020