Till huvudinnehåll

Anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd

Under 2023 har vi registrerat totalt 123 ärenden rörande lärares oskicklighet eller olämplighet.

Lärarnas ansvarsnämnd har till uppgift att pröva ärenden om varningar och återkallande av lärarlegitimationer. Lärarnas ansvarsnämnd finns på Skolverket men fattar sina egna beslut. Endast Skolinspektionen kan anmäla lärare och förskollärare till Lärarnas ansvarsnämnd. Skolinspektionen kan få uppgift om att en lärare eller förskollärare agerat oskickligt eller olämpligt från allmänheten, i samband med inspektion eller via brottmålsdomar.

21 lärare anmäldes till LAN

Under 2023 registrerades totalt 123 ärenden rörande lärares oskicklighet eller olämplighet. Beslut fattades i totalt 119 ärenden och i 21 ärenden fattades beslut om att anmäla läraren eller förskolläraren till Lärarnas ansvarsnämnd.

Anmälningar LAN 2023 (Excel)

 

Senast uppdaterad: 6 mars 2024