Till huvudinnehåll

Planerad tillsyn 2023

Under 2023 har vi fattat beslut om 110 skolor. Nedan redovisas sammanfattande statistik om inspektionsformen.

110 beslut fattade inom planerad tillsyn 2023

Totalt har Skolinspektionen fattat 110 beslut inom planerad tillsyn 2023. Av skolenheterna har 64 valts utifrån risk- och väsentlighetsanalysen och 46 har fått tillsyn under första verksamhetsåret. Tre av fyra beslut rörde grundskola.

I nästan 80 procent av alla beslut som fattades 2023 konstaterades minst en brist. De vanligaste bristerna handlar om undervisning och stöd samt trygghet och studiero.

Statistiktabeller: Planerad tillsyn 2023

Ny tillsynsmodell

Utifrån Skolinspektionens risk- och väsentlighetsanalys väljs skolenheter ut till planerad tillsyn. Inför varje tillsyn genomförs en föranalys för att avgöra vilka områden som ska granskas vid skolenheten. På det sättet blir varje tillsyn unik. Därtill får samtliga skolor med enskild huvudman som startat under året planerad tillsyn, så kallad tillsyn under första verksamhetsåret.

Sedan 2021 har myndigheten arbetat med att utveckla en ny tillsynsmodell. Under 2023 har tillsyn under första verksamhetsåret genomförts enligt den tidigare modellen samtidigt som planerad tillsyn genomförts enligt den nya modellen.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024