Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

Två barn sitter i en NO-sal med skyddsglasögon

Viktigt med tidiga insatser för att bryta könsbundna val

Skolan har en viktig uppgift att motverka könsstereotypa föreställningar som säger att flickor är på ett visst sätt och pojkar på ett annat. Dessa könsnormer riskerar att begränsa hur eleverna kan ...

Skolan har en viktig uppgift att motverka könsstereotypa föreställningar som säger att flickor är på ett visst sätt och pojkar på ett annat. Dessa ...

18 april 2024

En lärare står vid whiteboardtavlan och undervisar en högstadieklass

Många huvudmän brister i arbetet med likvärdig betygssättning

Sverige har enligt flera studier inte nationellt likvärdiga betyg. Det är oroande och innebär risker eftersom betygen till exempel används vid urval till vidare studier. Skolinspektionen har i uppd...

Sverige har enligt flera studier inte nationellt likvärdiga betyg. Det är oroande och innebär risker eftersom betygen till exempel används vid urva...

16 april 2024

skolbyggnad

Knappt hälften av ansökningarna om att starta skola 2023 godkändes

Skolinspektionen har godkänt 49 av 94 inkomna ansökningar om att starta eller utöka fristående skola under 2023. Året innan godkände vi 114 av 203 inkomna ansökningar. Det visar den senaste statist...

Skolinspektionen har godkänt 49 av 94 inkomna ansökningar om att starta eller utöka fristående skola under 2023. Året innan godkände vi 114 av 203 ...

19 mars 2024