Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

Många högstadiebarn på en skoltrappa

Skolinspektionens årsrapport – Bilden av den svenska skolan 2022

Hälften av de granskade skolorna under 2022 följer inte lagens krav. Extra anpassning och särskilt stöd är de vanligaste bristerna, visar Skolinspektionens årsrapport.

Hälften av de granskade skolorna under 2022 följer inte lagens krav. Extra anpassning och särskilt stöd är de vanligaste bristerna, visar Skolinspe...

16 mars 2023

Bild på en dator med texten "Skolinpektionens digitala seminarier"

Digitalt seminarium: Vanliga brister i svensk skola

2023-04-17 | Digitalt seminarium om Skolinspektionens årsrapport 2022 med övergripande bild av den svenska skolan 2022. Vad är det flera granskade skolor misslyckas med? Vilka är de största bristerna?

2023-04-17 | Digitalt seminarium om Skolinspektionens årsrapport 2022 med övergripande bild av den svenska skolan 2022. Vad är det flera granskade ...

16 mars 2023

En lärare står och undervisar en mellanstadieklass i ett klassrum

Råd och vägledning om skolans uppdrag kring normer och värden

Skolinspektionen har granskat kvaliteten inom flera områden som handlar om normer och värden, den senaste tiden exempelvis om kontroversiella frågor och lärande för hållbar utveckling.

Skolinspektionen har granskat kvaliteten inom flera områden som handlar om normer och värden, den senaste tiden exempelvis om kontroversiella frågo...

15 mars 2023