Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

Två kvinnor i ett klassrum

Skolinspektionens bidrag till en bättre skola – Årsredovisning 2023

2023 var det 15 år sedan Skolinspektionen bildades. Vi har under de åren på olika sätt utvecklat och stärkt vår verksamhet. Genom vår inspektion bidrar vi till förbättringar för barn och elever i l...

2023 var det 15 år sedan Skolinspektionen bildades. Vi har under de åren på olika sätt utvecklat och stärkt vår verksamhet. Genom vår inspektion bi...

22 februari 2024

Barn springer på en skolgård medan föräldrar tittat på

Vilka var de mest lästa nyheterna i nyhetsbrevet 2023?

Vilka nyheter i Skolinspektionens nyhetsbrev väckte störst intresse under 2023? Här får du en återblick på det som läsarna av nyhetsbrevet tyckte var mest intressant att läsa om under året som gick.

Vilka nyheter i Skolinspektionens nyhetsbrev väckte störst intresse under 2023? Här får du en återblick på det som läsarna av nyhetsbrevet tyckte v...

24 januari 2024

lektion mellanstadiet

Ny rapport: Lärare och specialpedagoger måste bli bättre på att samråda

Garantin för tidiga stödinsatser infördes 2019. Den ska garantera elever rätt stöd i rätt tid, så att de når målen i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Samrådsarbetet mellan lärare och ...

Garantin för tidiga stödinsatser infördes 2019. Den ska garantera elever rätt stöd i rätt tid, så att de når målen i svenska, svenska som andrasprå...

14 december 2023