Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

Lektion gymnasiet

Ny rapport: Individuella stödinsatser i gymnasieskolan

Skolinspektionen har granskat gymnasieskolors arbete med individuellt inriktade stödinsatser till elever. Det finns mycket som fungerar väl men på flera skolor behöver arbetet utvecklas.

Skolinspektionen har granskat gymnasieskolors arbete med individuellt inriktade stödinsatser till elever. Det finns mycket som fungerar väl men på ...

27 september 2021

En klass tittar på en redovisning

Svårt att motivera elever till lovskola

Många av de elever som deltagit i lovskola under sommaren menar att de har lärt sig mycket. Samtidigt är det svårt att motivera alla elever som har behov av lovskolan att delta. Det visar den grans...

Många av de elever som deltagit i lovskola under sommaren menar att de har lärt sig mycket. Samtidigt är det svårt att motivera alla elever som har...

23 september 2021

En närbild på ett anteckningsblock som en skriver i

Svårt med språkutveckling vid undervisning på distans

Elever på gymnasieskolans språkintroduktion har haft svårigheter att tillgodogöra sig undervisning på distans, det gäller framförallt muntlig språkutveckling i svenska. Skolinspektionen har under v...

Elever på gymnasieskolans språkintroduktion har haft svårigheter att tillgodogöra sig undervisning på distans, det gäller framförallt muntlig språk...

15 september 2021