Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

En gymnasieklass i ett klassrum

Ny rapport: Ombedömning av nationella prov 2019

För elfte året i rad har Skolinspektionen ombedömt ett stort antal nationella prov. I över hälften av fallen har ombedömaren gjort en annan bedömning än ursprungsbedömaren. Det visar resultatet frå...

För elfte året i rad har Skolinspektionen ombedömt ett stort antal nationella prov. I över hälften av fallen har ombedömaren gjort en annan bedömni...

16 april 2021

Fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering

Skolinspektionen ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Det framgår av regleringsbrevet för 2021. Syftet är att vi ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen...

Skolinspektionen ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Det framgår av regleringsbrevet för 2021. Syftet är att vi ska bi...

6 april 2021

En högstadieelev studerar under en lektion

Ny statistik: Antalet individärenden fortsätter att minska under 2020

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) minskade med 16 procent under 2020 jämfört med 2019. Det visar den senaste statistiken över Tillsyn utifrån individärenden ...

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) minskade med 16 procent under 2020 jämfört med 2019. Det visar den senast...

26 mars 2021