Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

En skolbyggnad under klarblå himmel

Ny statistik över tillståndsprövningen inför läsåret 2021/22

Vi har godkänt 100 ansökningar om tillstånd för att starta eller utöka verksamhet vid fristående skola. Merparten av ansökningarna kommer från stora aktörer inom friskolesektorn. Det är några saker...

Vi har godkänt 100 ansökningar om tillstånd för att starta eller utöka verksamhet vid fristående skola. Merparten av ansökningarna kommer från stor...

14 januari 2021

En grupp förskoleelever sitter på golvet med en lärare

Film om arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass

Vi har granskat arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklassen på 30 skolor. Nu sammanfattar vi resultaten i en film med projektledare Ylva Gunnars. Granskningen publicerades i slut...

Vi har granskat arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklassen på 30 skolor. Nu sammanfattar vi resultaten i en film med projektled...

18 december 2020

Ny rapport: Utbildning under påverkan av coronapandemin i gymnasieskolan

Under den tidiga hösten 2020 har Skolinspektionen genomfört en granskning som baseras på intervjuer med rektorer och ett urval av elever på 225 gymnasieskolor. Rektorerna och eleverna har i granskn...

Under den tidiga hösten 2020 har Skolinspektionen genomfört en granskning som baseras på intervjuer med rektorer och ett urval av elever på 225 gym...

16 december 2020