Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

Skillnader mellan pojkar och flickors möjligheter till framtida studier

Elever på yrkesprogram måste själva välja om de vill läsa behörighetsgivande kurser för att få högskolebehörighet. Men ofta skiljer sig möjligheterna mellan kvinnodominerade och mansdominerade prog...

Elever på yrkesprogram måste själva välja om de vill läsa behörighetsgivande kurser för att få högskolebehörighet. Men ofta skiljer sig möjligheter...

Igår, 7 december 2021

Gymnasieelever i ett klassrum

Skillnader i pojkars och flickors möjligheter att nå högskolebehörighet

Andelen elever som går ut yrkesprogram på gymnasiet med grundläggande behörighet är högre på kvinnodominerade yrkesprogram än på de mer mansdominerade programmen. Skolinspektionens granskning visar...

Andelen elever som går ut yrkesprogram på gymnasiet med grundläggande behörighet är högre på kvinnodominerade yrkesprogram än på de mer mansdominer...

Igår, 7 december 2021

Skolinspektionen stänger Kunskapsljuset

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Föreningen Al-Noor Al-Islamia, som idag driver en skola i Norrköping. Återkallandet görs på grund av bristande insikt och lämplighet i ä...

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Föreningen Al-Noor Al-Islamia, som idag driver en skola i Norrköping. Återkallandet gö...

2 december 2021