Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

Granskning av vuxenutbildningen under våren 2021

Under våren kommer Skolinspektionen att genomföra en distansinspektion av vuxenutbildningen. Detta med anledning av covid-19-pandemin och de utmaningar det innebär för utbildningen. Skolinspektione...

Under våren kommer Skolinspektionen att genomföra en distansinspektion av vuxenutbildningen. Detta med anledning av covid-19-pandemin och de utmani...

22 januari 2021

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo står i en skolkorridor

Synpunkter på skolan - mycket att vinna på att huvudmannens ansvar synliggörs

Skolans huvudmän bör synas mer och ta ett större ansvar för arbetet med synpunkter som riktas till skolan. Allt pekar på att här finns mycket att vinna. För rektorer och lärare kan det underlätta,...

Skolans huvudmän bör synas mer och ta ett större ansvar för arbetet med synpunkter som riktas till skolan. Allt pekar på att här finns mycket att ...

21 januari 2021

Ett möte mellan två personer i ett mötesrum

Ny rapport: Klagomål mot utbildningen

Vi har i en ny rapport tittat på hur huvudmännen hanterar klagomål mot utbildningen. Rapporten visar bland annat att huvudmännens ansvarstagande behöver bli tydligare. De allra flesta klagomål bli...

Vi har i en ny rapport tittat på hur huvudmännen hanterar klagomål mot utbildningen. Rapporten visar bland annat att huvudmännens ansvarstagande b...

21 januari 2021