Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

En närbild på ett anteckningsblock som en skriver i

Svårt med språkutveckling vid undervisning på distans

Elever på gymnasieskolans språkintroduktion har haft svårigheter att tillgodogöra sig undervisning på distans, det gäller framförallt muntlig språkutveckling i svenska. Skolinspektionen har under v...

Elever på gymnasieskolans språkintroduktion har haft svårigheter att tillgodogöra sig undervisning på distans, det gäller framförallt muntlig språk...

15 september 2021

En högstadieelev läser en bok vid ett fönster

Systematiskt arbete med elevhälsa saknas ofta under pandemin

Få skolor har tagit ett helhetsgrepp om det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet under pandemin. Detta trots att många elever beskriver att de haft svårare att hänga med och prestera vid und...

Få skolor har tagit ett helhetsgrepp om det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet under pandemin. Detta trots att många elever beskriver att ...

13 september 2021

En skola med rastereffekt. Text ovanpå "Om skolor med utmaningar"

Boka 9 november: #SID21 Skolinspektionens dag 2021

Vad kan skolan göra för barns uppväxtvillkor i utsatta områden? Var slutar skolans uppdrag? Hur stor roll har polisen och socialtjänsten?

Vad kan skolan göra för barns uppväxtvillkor i utsatta områden? Var slutar skolans uppdrag? Hur stor roll har polisen och socialtjänsten?

7 september 2021