Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

En illustration på en dator, skolbyggnad och böcker

Undervisning på distans – konsekvenser för elevers lärande och hälsa

Den 13 januari anordnade Skolinspektionen tillsammans med Skolverket ett digitalt seminarium om konsekvenser som undervisningen på distans under covid-19-pandemin har haft för elevers lärande och h...

Den 13 januari anordnade Skolinspektionen tillsammans med Skolverket ett digitalt seminarium om konsekvenser som undervisningen på distans under co...

14 december 2021

Skillnader mellan pojkar och flickors möjligheter till framtida studier

Elever på yrkesprogram måste själva välja om de vill läsa behörighetsgivande kurser för att få högskolebehörighet. Men ofta skiljer sig möjligheterna mellan kvinnodominerade och mansdominerade prog...

Elever på yrkesprogram måste själva välja om de vill läsa behörighetsgivande kurser för att få högskolebehörighet. Men ofta skiljer sig möjligheter...

7 december 2021

Gymnasieelever i ett klassrum

Skillnader i pojkars och flickors möjligheter att nå högskolebehörighet

Andelen elever som går ut yrkesprogram på gymnasiet med grundläggande behörighet är högre på kvinnodominerade yrkesprogram än på de mer mansdominerade programmen. Skolinspektionens granskning visar...

Andelen elever som går ut yrkesprogram på gymnasiet med grundläggande behörighet är högre på kvinnodominerade yrkesprogram än på de mer mansdominer...

7 december 2021