Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

Två elever vid ett bord

Elever får inte det stöd de har rätt till

Skolor ger inte alltid elever det behovsanpassade stöd som de har rätt till. Därmed får dessa elever inte likvärdiga chanser att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjli...

Skolor ger inte alltid elever det behovsanpassade stöd som de har rätt till. Därmed får dessa elever inte likvärdiga chanser att utifrån sina egna ...

13 juni 2024

skolbyggnad

Antal ansökningar om att starta och utöka skola fortsatt på en lägre nivå

Skolinspektionen har under 2024 tagit emot 103 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola. Det är ungefär i nivå med fjolåret men en halvering jämfört med 2022 då vi tog emot 206 ansökn...

Skolinspektionen har under 2024 tagit emot 103 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola. Det är ungefär i nivå med fjolåret men en ha...

20 maj 2024

Gymnasieelever studerar

Flera inslag av hög kvalitet i gymnasieskolans yrkesämnen

Undervisningens kvalitet i yrkesämnen är av central betydelse för elevernas möjligheter att uppnå en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande. På flera av de skolor som Skolinspektionen granska...

Undervisningens kvalitet i yrkesämnen är av central betydelse för elevernas möjligheter att uppnå en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande. ...

16 maj 2024