Till huvudinnehåll

För en bra skola i en trygg miljö

För en bra skola i en trygg miljö

Aktuellt

Skolinspektionen i Almedalen 2022

Vilka insatser krävs i skolor med låga resultat? Skolinspektionen har granskat 28 skolor som under lång tid haft elever med låga resultat. Nu har myndigheten sammanställt vilka insatser huvudmännen...

Vilka insatser krävs i skolor med låga resultat? Skolinspektionen har granskat 28 skolor som under lång tid haft elever med låga resultat. Nu har m...

28 juni 2022

En gymnasieklass i ett klassrum

Fortsatta skillnader mellan pojkar och flickor i skolan

Skolan ska vara jämställd men i våra granskningar ser vi att det finns skillnader i exempelvis pojkars och flickors upplevelser av skolan. Vi har samlat några av de iakttagelser som Skolinspektione...

Skolan ska vara jämställd men i våra granskningar ser vi att det finns skillnader i exempelvis pojkars och flickors upplevelser av skolan. Vi har s...

21 juni 2022

Skolinspektionen får större möjlighet att stänga skolor

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen från 1 juli 2022 som bland annat innebär att Skolinspektionen får större möjligheter att stänga skolor.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen från 1 juli 2022 som bland annat innebär att Skolinspektionen får större möjligheter att stänga sko...

21 juni 2022