Till huvudinnehåll

Anmälningar

Skolinspektionen handlägger ärenden om godkännande av enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola. (2 kap. 7 § skollagen)

Senast uppdaterad: 25 juni 2024