Till huvudinnehåll

Om Skolinspektionen

Skolinspektionen arbetar för att
alla elever ska få
en bra utbildning
i en trygg miljö.

Här kan du läsa mer om
vad vi gör
och hur du ringer
eller skriver till oss.

Det här gör Skolinspektionen

Klicka på plustecknen för att läsa mer.

Huvudman kallas den som har ansvar för skolan.
Det kan vara en person, organisation eller kommun.

Kommunen är huvudman
för de skolor som kommunen sköter.

Den som sköter en fristående skola
är huvudman för den skolan.

Skolinspektionen arbetar med att kontrollera
hur skolorna fungerar.

Alla personer kan lämna uppgifter till oss
om de tycker att något fungerar dåligt i skolan.

Det kan till exempel handla om kränkningar,
eller att en elev inte får stöd,
eller om andra problem.

Om du tycker att något är dåligt i skolan,
och har berättat det för rektorn och huvudmannen,
då kan du lämna uppgifter om problemen till oss.

Lämna uppgifter om missförhållanden i skolan till Skolinspektionen

Den person eller det företag
som vill starta en fristående skola
måste ha tillstånd från oss.

Om en fristående skola
som redan finns
vill ge mer undervisning
än vad skolan redan har tillstånd för,
ska skolan ha ett nytt tillstånd av oss.

Vi kontrollerar också att
den fristående skolan
börjar arbeta på det sätt
som det står i tillståndet.

Skolinspektionen kontrollerar skolorna i Sverige.

Vi kontrollerar förskolor,
grundskolor, gymnasieskolor,
grundsärskolor, gymnasiesärskolor
och vuxenutbildning.

Vi kontrollerar skolorna
för att se om de följer skolans lagar.
Det gör vi även om
ingen har anmält en skola.

Våra kontroller sker på bestämda tider,
oftast med några år emellan.

Efter att vi har kontrollerat en skola
skriver vi ett beslut till huvudmannen.
Där berättar vi om skolan följer
de lagar och regler
som gäller för skolan.

Efter det har vi ett möte
med de som är ansvariga för skolan
för att berätta vad skolan måste göra bättre.

Sedan kontrollerar vi att
de ansvariga för skolan
har rättat till problemen.

Vi kan bestämma att en skola
måste betala pengar
om skolan inte ändrar det som är fel.

Vi kan också bestämma att
en fristående skola måste stänga.

När vi kontrollerar kvaliteten i skolor
gör vi det på två sätt. 

Dessa sätt kallas för:

  • tematisk kvalitetsgranskning
  • och regelbunden kvalitetsgranskning.


I de tematiska kvalitetsgranskningarna
undersöker vi hur bra skolor är
på en del av sitt arbete
till exempel på undervisningen i matematik.

Varje skola får sedan ett beslut från oss
där vi har skrivit
vad skolan behöver göra
för att bli bättre.

Sedan skriver vi en rapport
som andra skolor kan läsa
och lära sig av.

I de regelbundna kvalitetsgranskningarna
undersöker vi på hur bra skolorna är
på dessa områden:

  • Rektors ledarskap
  • Undervisning
  • Trygghet och studiero
  • Bedömning och betygssättning

Efter att vi har besökt skolan
får skolan ett beslut av oss.

Där berättar vi hur bra skolan är
inom de fyra områdena.

Om skolan behöver bli bättre
skriver vi vad skolan behöver göra
för att bli bättre.

Barn- och elevombudet, BEO

På Skolinspektionen finns också Barn- och elevombudet, BEO.
Här kan du läsa mer om BEO och vad de arbetar med.

Barn- och elevombudet, BEO,
är en avdelning på Skolinspektionen.

BEO arbetar med att utreda uppgifter
som handlar om kränkningar och mobbning
mot elever i skolan.

BEO kan begära att huvudmannen
betalar skadestånd
till en elev som blivit kränkt eller mobbad.

BEO arbetar också med att
ge information om de lagar
som ska skydda barn och elever
från att bli kränkta eller mobbade.

Läs mer här om BEO

Så här kontaktar du oss

Telefonnummer:
Telefonnummer till alla kontor är 08-586 080 00.

E-post:
skolinspektionen@skolinspektionen.se

Faxnummer:
Stockholm: 08-586 080 10
Göteborg: 08-586 080 04
Linköping: 08-586 080 06
Lund: 08-586 080 07
Umeå: 08-586 080 08

Adresser:
Postadress till vårt huvudkontor
och till Stockholmsavdelningen:

Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm

Besöksadress till vårt huvudkontor
och till Stockholmsavdelningen:
Sveavägen 159 i Stockholm

Postadress till kontoret i Göteborg:
Skolinspektionen
Box 2320
403 15 Göteborg

Besöksadress till kontoret i Göteborg:
Gårdavägen 1, Göteborg

Postadress till kontoret i Linköping:
Skolinspektionen
Box 330
581 03 Linköping

Besöksadress till kontoret i Linköping:
Storgatan 33 i Linköping

Postadress till kontoret i Lund:
Skolinspektionen
Gasverksgatan 1
222 29 Lund

Besöksadress till kontoret i Lund:
Gasverksgatan 1 i Lund

Postadress till kontoret i Umeå:
Skolinspektionen
Box 3177
903 04 Umeå

Besöksadress till kontoret i Umeå:
Nygatan 18-20 i Umeå

Så här kontaktar du Barn- och elevombudet, BEO

Telefonnummer:
08 586 080 00

E-post:
beo@skolinspektionen.se

Postadress:
Barn- och elevombudet
Box 23069
104 35 Stockholm

Senast uppdaterad: 7 september 2020