Till huvudinnehåll
Flygfoto på en skola

Verksamheter vi inspekterar

Vi inspekterar både fristående och offentliga skolor (som drivs av kommun, landsting eller staten).

Verksamheter vi inspekterar:

 • Kommunal förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Anpassad grundskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Kommunalt fritidshem 
 • Fristående fritidshem som anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola 
 • Gymnasieskola
 • Anpassad gymnasieskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Särskild utbildning för vuxna
 • Internationell grundskola
 • Internationell gymnasieskola
 • Utbildning vid särskilda ungdomshem
 • Utbildning vid kriminalvårdsanstalt
 • Utbildning vid folkhögskola som motsvarar utbildning i svenska för invandrare
 • Utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller annan motsvarande institution
 • Utbildning i hemmet eller på annan lämplig plats
 • Annat sätt att fullgöra skolplikten

Annan kommunalt driven pedagogisk verksamhet (till exempel öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, ”nattis”)

Kommunen har tillsyn över resten av verksamheten enligt skolförfattningarna.

 • Fristående förskola
 • Annan fristående driven pedagogisk verksamhet (till exempel öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, ”nattis”)
 • Fristående fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola
 • International Baccalaureate (IB)
 • Svenska utlandsskolor 
 • Kompletterande svensk undervisning
 • Utbildningsanordnare med betygsrätt
Senast uppdaterad: 14 juli 2020