Till huvudinnehåll

Överklaga anställningsbeslut

Enligt Förvaltningslagen (2017:900) har du rätt att överklaga ett anställningsbeslut.

En överklagan ska göras skriftligen och ställas till Statens överklagandenämnd och adresseras enligt nedan:

Statens Överklagandenämnd
Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen senast tre veckor efter den dag då informationen om anställningen publicerades på myndighetens hemsida (www.skolinspektionen.se).

Den som överklagar ska ange vilket beslut överklagandet gäller och den ändring i beslutet som begärs.

Senast uppdaterad: 16 juli 2020