Till huvudinnehåll

Förmåner och villkor

Skolinspektionens ambition är att nuvarande och framtida medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. För att bidra till nöjda medarbetare vill vi ge fördelaktiga förmåner och bra villkor inom hälsa, friskvård, trygghet och ledighet.

Nedan kan du ta del av några av de förmåner som gäller för anställda på skolinspektionen.

Vi tillämpar flextid som ger dig möjlighet att lättare kombinera arbete och fritid.

Du har möjlighet till en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Du erbjuds även ett friskvårdsbidrag.

Som anställd på Skolinspektionen omfattas du av:

  • Statens grupplivförsäkring
  • Arbetsskadeförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring
  • Kåpan plus (pensionsförsäkring)

När du är hemma med ditt barn och tar ut föräldrapenning (över grundnivå) ger vi dig en kompletterande ersättning till föräldrapenningen från Försäkringskassan som kallas föräldrapenningtillägg.

Skolinspektionen subventionerar utgifter som du har för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel. Vi kompletterar sjukpenningen som du får från Försäkringskassan vid längre sjukskrivningar.

Skolinspektionen tillämpar individuell lönesättning. Det innebär att din lön baseras på ditt arbetsresultat, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, ditt ansvar och marknadsfaktorer. Skolinspektionen använder sig av modellen lönesättande samtal som sker direkt mellan chef och medarbetare.

På Statens pensionsverks (SPV) hemsida, hittar du information om tjänstepensionen:
spv.se

Upp till 29 år: 28 dagar/år.   
30-40 år: 31 dagar/år.  
40 år eller äldre: 35 dagar/år.

Senast uppdaterad: 28 maj 2024