Till huvudinnehåll

Kontakta oss

Välkommen att ringa, mejla eller skicka brev till oss på Skolinspektionen. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter uppdelade på olika frågeområden. Du hittar också kontaktinformation till Barn- och elevombudet och Skolväsendets överklagandenämnd.

Att tänka på när du kontaktar oss

Meddelanden som skickas till Skolinspektionen blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Även personuppgifter kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. För mer information läs Skolinspektionens integritetspolicy.

Kontaktuppgifter

Växel: 08-586 080 00, telefontid: vardagar kl 08.30-16.30.

Informationstelefon: 08-586 080 00, telefontid: vardagar kl 09.00-11.00. 

Information om respektive frågeområde hittar du i gröna rutan nedan (telefonnumren går via växeln).  

E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se
Beroende på ärende kan du räkna med ett första svar på e-post inom 3 dagar.

E-post-adresserna till alla anställda på Skolinspektionen är konstruerade enligt följande modell: fornamn.efternamn@skolinspektionen.se

Kontaktuppgifter uppdelat på frågeområde

Växelnummer: 08-586 080 00, Telefontid: Vardagar klockan 9.00-11.00. 
E-post: tillstand@skolinspektionen.se

Under Söka tillstånd kan du läsa om vår tillståndsprövning.

Växelnummer: 08-586 080 00, Telefontid: vardagar klockan 08.30–16.30 
E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Om du vet vad handläggaren heter eller vilket diarienummer ärendet har, så är det lättare för oss att hjälpa dig. Om du mejlar är det också bra om du skriver vilken skola det gäller och vilken kommun den ligger i.

Växelnummer: 08-586 080 00, Telefontid: vardagar klockan 08.30-16.30 
E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Om du vet vad handläggaren heter eller vilket diarienummer ärendet har, så är det lättare för oss att hjälpa dig. Om du mejlar är det också bra om du skriver vilken skola det gäller och vilken kommun den ligger i.

I Skolinspektionens diarium kan du söka efter och läsa mer om hur man begär ut handlingar från oss.

Pressfrågor

Kontaktuppgifter till Skolinspektionens presstjänst.

Presstelefon: 08-586 080 60 
E-post: press@skolinspektionen.se
Här kan du läsa mer om vår presstjänst

Om du är missnöjd i kontakter du har haft med Skolinspektionen vill vi gärna veta det. Mejla dina klagomål till oss. Märk ditt mejl med Klagomål.

Växelnummer: 08-586 080 00, Telefontid: vardagar klockan 08.30–16.30 
E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Om det är problem på förskolan/skolan ska du i första hand ta upp det med lärare och därefter med rektor. Om du är missnöjd med rektorns svar ska du vända dig till huvudmannen. Huvudmannen är kommunen eller den som driver en fristående skola.

Om det är allvarliga problem på en skola och huvudmannen inte gör något åt det, kan du vända dig till oss. Det kan vara problem för ett barn/elev, för flera barn/elever eller för hela skolan.

Läs mer om hur du kan lämna uppgifter om missförhållanden i skolan via vårt webbformulär 

Allmänna frågor utifrån skollagstiftningen

Skolverkets upplysningstjänst svarar på allmänna frågor utifrån skollagstiftningen.
Telefon: 08-527 332 00

Telefontid:
Vardagar 09.00 - 11.00
Tisdagar och torsdagar även 13.00- 15.00 (ej i juli samt på jullovet)
upplysningstjansten@skolverket.se

Kontaktuppgifter uppdelat på respektive kontor

Postadress:
Postadress till vårt huvudkontor
och till Stockholmsavdelningen:

Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm

Besöksadress till vårt huvudkontor
och till Stockholmsavdelningen:
Sveavägen 159 i Stockholm

Postadress:
Skolinspektionen
Box 2320
403 15 Göteborg

Besöksadress:
Gårdavägen 1 i Göteborg

Postadress:
Skolinspektionen
Box 330
581 03 Linköping

Besöksadress:
Storgatan 33 i Linköping

Postadress:
Skolinspektionen
Box 156
221 00 Lund

Besöksadress:
Gasverksgatan 1 i Lund

Postadress:
Skolinspektionen
Box 3177
903 04 Umeå

Besöksadress:
Nygatan 18-20 i Umeå

 

Barn och elevombudet (BEO)

Telefonnummer: 08-586 080 00. 
Telefontid: vardagar klockan 09.00–11.00

E-post: beo@skolinspektionen.se

E-post-adresserna till anställda på Barn och elevombudet är konstruerade enligt följande modell: fornamn.efternamn@skolinspektionen.se

Gå till Barn- och elevombudets hemsida.

Överklagandenämnden (ÖKN)

Telefonnummer: 08-586 086 82.
Telefontid: vardagar klockan 11.00–12.00 (OBS! Stängd den 7 december, se information ovanför)

Telefonnummer för dig som har ett pågående ärende: 08-729 77 60.
Telefontid: vardagar kl. 9.00-16.00

E-post: overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

E-post-adresserna till personal på kansliet för Överklagandenämnden är konstruerade enligt följande modell: fornamn.efternamn@overklagandenamnden.se 

Gå till Överklagandenämndens hemsida.

Senast uppdaterad: 15 februari 2022