Till huvudinnehåll

Utbildning utan timplan

För att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen måste du som huvudman göra en ansökan.

Ansökan

Ansök om att bedriva undervisning utan att tillämpa timplanen i Mina sidor.

En ansökan per skolenhet måste skickas in om du vill bedriva undervisning utan timplan. Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan.

En huvudman får bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen om följande villkor är uppfyllda:

  1. Huvudmannen har godtagbara pedagogiska eller organisatoriska skäl för att bedriva sådan utbildning.
  2. Eleverna ges förutsättningar att nå de kunskapskrav som ska uppnås i samtliga ämnen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Senast uppdaterad: 25 juni 2024