Till huvudinnehåll

Tillstånd

För att utöva verksamhet inom skolväsendet krävs tillstånd från Skolinspektionen. Viss verksamhet omfattas även av anmälningsplikt. Skolinspektionen prövar tillstånd och tar emot anmälningar i enlighet med skolförfattningarna. Här finns information om myndighetens tillståndsprövning samt anmälningar.