Till huvudinnehåll

Företrädesrätt vid återanställning

Du som tidigare varit anställd på Skolinspektionen och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan göra anspråk på företrädesrätt till nya tjänster.

Det gäller även för dig som inte fått din tidsbegränsade anställning på Skolinspektionen förlängd på grund av arbetsbrist.

  • Du är sökande till alla lediga befattningar, även tidsbegränsade anställningar, inom hela Skolinspektionen som du har tillräckliga kvalifikationer för
  • Du kan begränsa din ansökan till att bara gälla en eller flera orter där Skolinspektionen har kontor
  • Saklig grund såsom förtjänst och skicklighet är vägledande vid urvalet
  • Om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som du skäligen borde ha godtagit har du förlorat din återanställningsrätt.

Om du har företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked från Skolinspektionen (eller underrättelse om avslut av tidsbegränsad anställning). Den sammanlagda anställningstiden i staten behöver vara mer än 12 månader under de senaste tre åren när anställningen vid Skolinspektionen upphör.

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde respektive då besked lämnades om att den tidsbegränsade anställningen inte kommer att fortsätta, tills nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde.

Om du vill göra anspråk på företrädesrätten klickar du på rutan ansök nedan. Din anmälan kommer att registreras i vårt rekryteringsverktyg. Bifoga personligt brev samt CV så att vi kan beakta dina kvalifikationer vid rekryteringen.

Om du sedan tidigare har registrerat användarkonto klickar du på knappen logga in för att göra ansökan eller ändra dina personliga inställningar. Om dina kvalifikationer eller kontaktuppgifter ändras under perioden uppdaterar du det själv i rekryteringsverktyget.

Kontakta HR-enheten vid frågor kring företrädesrätten.

Telefon, växel: 08-586 080 00.

 

Senast uppdaterad: 16 juli 2020