Till huvudinnehåll
inspektionspodden

Inspektionspodden

Inspektionspodden – podden där vi pratar om aktuella och intressanta skolfrågor. Vilka utmaningar finns det i svensk skola? Vad ser vi på Skolinspektionen när vi inspekterar skolor? I varje avsnitt tar vi upp ett område eller ämne vi granskat och som fått stor uppmärksamhet. Vi bjuder in gäster som deltar i samtalen, medverkar gör bland annat forskare, sakkunniga och elevrepresentant.

Skolinspektion i Sverige och i andra länder

Stämmer det att den brittiska skolinspektionen Ofsted är skarpare än den svenska? Hur ser inspektion ut i andra länder? Vad skiljer och vad förenar – och vad beror skillnaderna på? Agnes Gidlund samtalar med Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo, som i flera år deltagit i och representerat Sverige i det europeiska samarbetet för inspektioner – SICI.

Medverkande: Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen

Transkribering av Skolinspektionen i Sverige och i andra länder

Likvärdig utbildning

Får alla elever en likvärdig utbildning? Eller är några skolor sämre än andra?

Medverkande: Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Lilian Helgason, ordförande för Sveriges Elevråd, moderator Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

Transkribering av likvärdig utbildning

Betyg

Glädjebetyg och betygsinflation är fenomen som riskerar att hota tilltron till hela betygssystemet. Att betygen är likvärdiga och rättvisande är viktigt, inte minst därför att betygen är ett slags inträdesbiljett för eleverna i konkurrensen om att komma in på gymnasieskolan eller högre studier. Men är betygen likvärdiga idag, och om inte – vad beror det på?

Medverkande: Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Ann-Christin Hartman, enhetschef på Skolverket, och Sanna Wolk, förbundsordförande på SULF. Moderator Agnes Gidlund.

Transkribering av betyg

Ekonomin på friskolemarknaden

I Sverige har vi ett friskolesystem där flera aktörer, såväl aktiebolag som till exempel stiftelser kan driva skolor. Men vad kan Skolinspektionen granska när det gäller friskolors ekonomi? Kan vi följa att skolpengen används till skola? Varför granskar vi ägare på ett omfattande sätt? Finns det skillnader internationellt? Detta och många andra frågor diskuterar vi i den här podden, som spelades in innan direktivet till utredningen om vinst i skolan presenterades.

Medverkande: Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, och Gunnar Persson, chef för ekonomisk granskning på Skolinspektionen. Moderator Agnes Gidlund.

Transkribering av ekonomin på friskolemarknaden

Konfessionella skolor

Vad är en konfessionell skola? Får man ha religiösa inslag i undervisningen? Och vad innebär konfessionella inslag? Och kan Skolinspektionen komma åt otillåtna företeelser om de finns? I detta avsnitt svarar vi på vanliga frågor som ofta ställs till Skolinspektionen.

Medverkande: Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Lars-Henrik Bergström, utredare på Skolinspektionen, och moderator Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

Transkribering av konfessionella inslag

Källkritik

Vad innebär källkritik och källtillit och varför ska man prata om ”fake news” i skolan? Är elever som växt upp med digitaliseringen bättre på källkritik än lärarna? Och vad är viktigast när man jobbar med källkritik? Allt detta och mycket mer diskuterar vi i podden om källkritik.

Medverkande: Thomas Nygren forskare vid Uppsala universitet och tidigare expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för digital litteracitet mot desinformation, Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Roger Thuring, utredare på Skolinspektionen och moderator Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

Transkribering av källkritik

Sexualitet, samtycke och relationer

Hur har området sexualitet, samtycke och relationer förändrats i skolan? Hur ser undervisningen ut? Varför är det viktigt att prata om sexualitet, samtycke och relationer i skolan? Och borde eleverna få vara med och påverka vad man ska prata om? Allt detta och mycket mer diskuterar vi i podden om sexualitet, samtycke och relationer.

Medverkande: Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning på RFSU, Lars Thornberg, verksamhetsutvecklare på Skolinspektionen, Ingrid Essegård, undervisningsråd och ansvarig för läroplanerna på Skolverket och moderator Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

Transkribering av sexualitet, samtycke och relationer

Elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling

Alla elever har rätt att utvecklas så långt möjligt. Hur fungerar skolan för de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling? Kan man ställa elevers behov mot varandra, de som ligger långt fram och de som inte når målen? Och vad händer med elever som saknar stimulans i skolan? Allt detta och mycket mer diskuterar vi i podden om Elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling.

Medverkande: Eva Pettersson, forskare och prorektor vid Blekinge tekniska högskola, Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Ulrika Rosengren, utredare på Skolinspektionen och moderator Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

Transkribering av kunskapsutveckling

Trygghet och studiero

Betyder studiero att det är knäpptyst på lektionerna? Ska eleverna få vara med och påverka sin arbetsmiljö? Vad säger eleverna om tryggheten och studieron i skolan? Och varför har skolor ofta ett mer utvecklat arbete med trygghet än med studiero? Allt detta och mycket mer diskuterar vi i podden om trygghet och studiero.

Medverkande: Josefine Fälth, förbundsordförande för Sveriges elevkårer, Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Eva Hansson, utredare på Skolinspektionen och moderator Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

Transkribering av trygghet och studiero

Mer läsning

Trygghet i skolan
Hur arbetar Skolinspektionen för att eleverna ska ha en trygg skolmiljö och vad kan skolorna själva göra? Läs om vad BEO och en av våra inspektörer säger om hur vi kan öka tryggheten och motverka kränkningar i skolan.

Hur skapar vi en trygg miljö i skolan?

Trygghet och studiero i Skolenkäten
När det gäller tryggheten i skolan så ser vi en negativ trend där en växande andel elever i Skolenkäten har svarat att de känner sig otrygga. Om det kan du läsa om i rapporten Tio år av elevers röster - Skolenkäten 2010-2020 och i svaren från årets skolenkät.

Trygghet och studiero - Skolenkäten 2022

Tio år av elevers röster - Skolenkäten 2010-2020

Skolors arbete med trygghet och studiero
Skolinspektionen granskade under åren 2018–2019 kvaliteten i närmare 400 grund- och gymnasieskolors arbete med trygghet och studiero. I vår granskning ger vi en djup och bred bild av skolornas arbete med dessa viktiga områden.

Skolors arbete med trygghet och studiero (2020)

Råd och vägledning
På våra råd- och vägledningssidor hittar du information och material som kan var till hjälp och stöd i ditt utvecklingsarbete med tryggheten i skolan. Där kan du ta del av våra iakttagelser, andra skolors goda exempel, framgångsfaktorer och olika utvecklingsområden.

Trygghet och studiero - Råd och vägledning

Inspektionspodden på Podbean

Inspektionspodden

Senast uppdaterad: 25 mars 2024