Till huvudinnehåll
Lärare har möte runt ett bord

Bedömning och betygssättning

Alla elever har rätt att få sina kunskaper bedömda på samma grunder eftersom betygen har en direkt koppling till behörighet för vidare utbildning. Här har vi samlat några av våra granskningar som berör området bedömning och betygssättning.

Många huvudmän brister i arbetet med likvärdig betygssättning

Sverige har enligt flera studier inte nationellt likvärdiga betyg. Det är oroande och innebär risker eftersom betygen till exempel används vid urval till vidare studier. Skolinspektionen har i uppdrag att verka för en mer likvärdig bedömning och betygssättning, men saknar idag möjlighet att ingripa vid risk för alltför generösa betyg.

Likvärdig bedömning och betygssättning (2024)

Rektorns arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i gymnasieskolan

Rektor har inte tillräcklig insyn i betygssättningen hos lärarna i flertalet skolor. Det visar vår granskning av 30 kommunala och enskilda gymnasieskolor. Rektorernas svaga insyn riskerar att leda till olikvärdiga betyg. Granskningen fokuserar på utvalda skolor med höga betyg och återkommande avvikelser mellan prov och kursbetyg.

Rektorns arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i gymnasieskolan (2023)

Betygssättning på högskoleförberedande program i kursen svenska 3

Elever har rätt att få betyg som bygger på en allsidig bedömning av elevens kunskaper. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i betygssättningsprocessen i ett urval gymnasieskolor där det finns betydande avvikelser mellan betyg på nationella provet och det slutliga kursbetyget.

Betygssättning på högskoleförberedande program i svenska 3 (2019)

Inspektionspodden om betyg

Glädjebetyg och betygsinflation är fenomen som riskerar att hota tilltron till hela betygssystemet. Betygen ska vara likvärdiga och rättvisa - men frågan är om de är det idag. Om inte - vad beror det på? Om detta pratar vi om i detta avsnitt av Inspektionspodden.

Inspektionspodden om betyg (2023)

Mer om betygssättning (Skolverket)

På Skolverkets webbplats hittar du information om vad som gäller för betyg och betygssättning i respektive skolform.

Betyg och betygssättning (Skolverket)

Fler rapporter om bedömning och betygssättning

Letar du efter äldre rapporter inom samma ämnesområde? I vårt publikationssök hittar du alla rapporter som vi har publicerat som rör bedömning och betygssättning.

Rapporter om bedömning och betygssättning

Senast uppdaterad: 19 juni 2024