Till huvudinnehåll

Remissvar

Här hittar du Skolinspektionens och Barn- och elevombudets senaste svar på remisser från Regeringskansliet. Vill du ha tag i äldre remissvar hittar du dem i vårt diarium via länken längst ned på sidan.

Skolinspektionen får löpande under året remisser från Regeringskansliet, andra myndigheter och organisationer.

Det offentliga remissförfarandet innebär att myndigheter och organisationer får betänkanden och andra förslag för yttrande. Det utgör en viktig del i den svenska politiska beslutsprocessen.

2024

Utokad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

Remissvar: 2024:2865 (2024-06-26)

Kamerabevakning i offentlig verksamhet - lättnader och utökade möjligheter

Remissvar: 2024:3612 (2024-06-14)

Välja yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna

Remissvar: 2024:2087 (2024-06-04)

Skärpta krav i sfi

Remissvar: 2024:1933 (2024-05-22)

Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige

Remissvar: 2024:1705 (2024-05-15)

Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen om den officiella statistiken

Remissvar: 2024:2379 (2024-05-06)

Uppföljning för utveckling -ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola

Remissvar: 2024:1418 (2024-05-02)

Transportstyrelsens rapport Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkesförarkompetens

Remissvar: 2024:519 (2024-04-11)

Som om vi aldrig funnits - exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset

Remissvar: 2024:436 (2024-04-08)

Ett starkare skydd för offentliganstallda mot våld, hot och trakasserier

Remissvar: 2024:361 (2024-04-04)

För barn och unga i samhällsvård

Remissvar: 2023:9603 (2024-03-11)

Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen

Remissvar: 2023:8757 (2024-02-19)

Övergångsrestriktioner - ökat förtroende för offentlig verksamhet

Remissvar: 2023:8734 (2024-01-31)

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen - En ny huvudregel

Remissvar: 2023:8643 (2024-01-10)

2023

En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

Remissvar: 2023:7212 (2023-12-11)

Framtidens yrkeshögskola

Remissvar: 2023:6731 (2023-11-27)

Förslag till föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

Remissvar: 2023:7509 (2023-11-01)

Bilaga 

Etablering för fler jämställda möjligheter till integration

Remissvar: 2023:5960 (2023-10-17)

Informationsförsörjning på skolområdet

Remissvar: 2023:5748 (2023-10-13)

Hemstallan om utökning av uppgifer i skolenhetsregistret

Remissvar: 2023:6322 (2023-10-12)

Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn

Remissvar: 2023:6170 (2023-09-22)

En uppväxt fri från våld

Remissvar: 2023:3404 (2023-06-20)

Förslag till föreskrifter om hantering och genomförande av digitala nationella prov

Remissvar: 2023:3660 (2023-05-25)

Fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid

Remissvar: 2023:1391 (2203-05-03)

Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023-2027

Remissvar: 2023:2258 (2023-04-26)

Statens ansvar för skolan - ett besluts-och kunskapsunderlag

Remissvar: 2022:11598 (2023-03-30)

Miljörådets förslag om styrmedel för hållbar konsumtion i Miljörådets årsrapport 2022

Remissvar: 2022:8980 (2023-01-18)

2022

Bättre konsekvensutredningar

Remissvar: 2022:7300 (2022-12-13)

Vår demokrati - värd att värna varje dag

Remissvar: 2022:6713 (2022-11-24)

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Remissvar: 2022:6183 (2022-10-25)

En modell för att mäta och belöna progression inom sfi

Remissvar: 2022:6175 (2022-10-24)

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Remissvar: SI 2022:6438 (2022-10-19)

Rätt mottagare – Granskning och integritet

Remissvar: 2022:519 (2022-05-19)

Etableringsstopp för fristående skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

Remissvar: 2022:3918 (2022-05-13)

Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Remissvar: 2021:6540 (2022-01-05)

Ökad statlig närvaro i Härnösand

Remissvar: 2019:8991 (2020-01-14)

Senast uppdaterad: 26 juni 2024