Till huvudinnehåll

Så bedöms skolor

Faktorer som är viktiga för elevers lärande och trygghet står i fokus vid en inspektion.

Bland annat inspekteras undervisning, arbete för trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning.

 

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023