Till huvudinnehåll

Riktad tillsyn - generell 2023

Skolinspektionen har fattat 373 beslut inom riktad tillsyn - generell under 2023. Nedan redovisas sammanfattande statistik om inspektionsformen.

373 beslut fattade inom riktad tillsyn – generell 2023

Skolinspektionen har fattat 373 beslut inom riktad tillsyn - generell under 2023. Två av tre beslut har rört grundskolan. I 255 av besluten konstaterades brister. De vanligaste bristerna gällande skolenhetsnivån handlar om extra anpassningar, särskilt stöd och stöd till nyanlända elever samt skolans arbete med att skapa trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

Statistiktabeller: Riktad tillsyn generell 2023

Skolinspektionen tar emot en stor mängd uppgifter om missförhållanden i skolor och utbildningsverksamheter varje år. En del av dessa leder till att Skolinspektionen startar en riktad tillsyn av skolans eller huvudmannens arbete på systemnivå, dessa kallas riktad tillsyn - generell. Denna typ av tillsyn genomförs vanligtvis inom ett eller ett par områden, vilka avgörs från fall till fall. Varje tillsyn blir på det sättet unik.

Under 2023 har riktad tillsyn - generell även inkluderat skolenheter som valts utifrån myndighetens risk- och väsentlighetsanalys och vanligtvis skulle omfattas av regelbunden tillsyn. Detta beror på att regelbunden tillsyn inte genomförts då det pågått ett arbete med att utveckla planerad tillsyn.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024