Till huvudinnehåll
En elev som funderar på lektionen medan klasskamraterna blir hjälpa av läraren

Resultat från Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Resultaten från enkäten hjälper oss att få en bild av hur eleverna har det i skolan idag. Här hittar du resultaten från de senaste årens skolenkäter.

Resultat Skolenkäten 2024

Nu kan du ta del av resultatet från Skolenkäten 2024. Årets omgång av Skolenkäten omfattar svar från närmare 400 000 elever, lärare och föräldrar.

Resultat Skolenkäten 2024

Skolenkäten ett av flera underlag

Skolenkäten är ett sätt för oss på Skolinspektionen att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen där de haft möjlighet att tycka till om hur skolan fungerar. Svaren från enkäten är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan.

Skolenkäten genomförs en gång per år

Skolenkäten genomförs från och med vårterminen 2021 en gång per år. Varje enkätomgång omfattar hälften av landets skolor. Resultaten från enkäten presenteras i april-maj och redovisas dels på skol- och kommunnivå och dels som en övergripande sammanställning. 

Här kan du ta del av resultatet för kommuner, skolföretag och skolor. 

Skolverkets statistiksök: Skolenkäten

Svaren på vissa frågor kommer även att redovisas på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden. 

Utbildningsguiden

Omfattande underlag

Det sammantagna resultatet från Skolenkäten baseras på ett omfattande underlag med en god spridning av kommunala och fristående skolor (friskolor) över hela landet. Resultaten ger en bild över hur elever, föräldrar och den pedagogiska personalen upplever den svenska skolan.

Vanliga frågor och svar om Skolenkäten

Här hittar du svar på vanliga frågor om Skolenkäten, som exempelvis vilka redovisningsprinciper för anonymitet och kvalitet vi använder och hur indexvärdena i resultaten är beräknade.

Frågor och svar om Skolenkäten

Skolenkäten 2010-2020

Vill du veta hur man har svarat på Skolenkäten genom åren? 2021 släppte vi rapporten "Tio år av elevers röster" där vi samlat in närmare 2,5 miljoner enkätsvar från landets elever, föräldrar och skolpersonal under perioden 2010-2020. 

I rapporten har vi tittat på Skolenkätens kärnfrågor trygghet och studiero, stimulans och utmaningar, hjälp och stöd, bedömning samt pedagogiskt ledarskap. 

Skolenkäten 2010-2020

Fakta om Skolenkäten

Senast uppdaterad: 27 juni 2024