Till huvudinnehåll

Status för rekrytering

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss när det gäller nedanstående tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggörs det här och på Skolinspektionens officiella anslagstavla.

Upphandlare till Skolinspektionen

 
Drnr 2023:7610
Sista ansökningsdag 2023-10-22
Antal sökande  
Genomgång av sökande  
Intervju  
Tillsatt med sökande  
Anslaget på vår hemsida och anslagstavla  

En eller flera jurister till kansliet för Skolväsendets överklagande nämnd

Dnr. 2023:7352
Sista ansökningsdag 2023-10-13
Antal sökande 16
Genom gång av kandidater   
Intervjuer  
Tillsatt med sökande  
Anslaget på vår hemsida och anslagstavla  

 

Vikarierande Arkivarie till Skolinspektionen i Stockholm

Dnr. 2023:6542
Sista ansökningsdag 2023-09-24
Antal sökande 43
Genom gång av kandidater  Påbörjat
Intervjuer  
Tillsatt med sökande  
Anslaget på vår hemsida och anslagstavla  

 

Analytisk utredare till Skolinspektionen i Stockholm

Dnr. 2023:6542
Sista ansökningsdag 2023-09-12
Antal sökande 76
Genom gång av kandidater   
Intervjuer  
Tillsatt med sökande  
Anslaget på vår hemsida och anslagstavla  

 

Titel Verksamhetsutvecklare till Skolinspektionens GD-Stab

Dnr. 2023:6243
Sista ansökningsdag 2023-08-13
Antal sökande 19
Genom gång av kandidater  Pågår
Intervjuer  
Tillsatt med sökande  
Anslaget på vår hemsida och anslagstavla  

 

 

Senast uppdaterad: 16 juli 2020