Till huvudinnehåll

Status för rekrytering

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss när det gäller nedanstående tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggörs det här och på Skolinspektionens officiella anslagstavla.

Kanslisamordnare till kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd

 
Drnr 2023:4634
Sista ansökningsdag  1 juni 2023
Antal sökande 4
Genomgång av sökande  
Intervju  
Tillsatt med sökande  
Anslaget på vår hemsida och anslagstavla  
   

 

En eller flera jurister till kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd

 
Drnr 2023:4537
Sista ansökningsdag 2023-05-29
Antal sökande 55
Genomgång av sökande  
Intervjuer  
Tillsatt med sökande   
Beslut anslaget på vår hemsida och anslagstavla  
   

Analys och skrivstark utredare med skolerfarenhet

Dnr. 2023:3613
Sista ansökningsdag

 

2023-04-24

Antal sökande 64
Genom gång av kandidater   
Intervjuer  
Tillsatt med sökande Avbruten
Anslaget på vår hemsida och anslagstavla 24/4/23

 

Administratör till Skolinspektionen i Lund

Dnr. 2023:3628
Sista ansökningsdag 2023-04-21
Antal sökande 88
Genom gång av kandidater   
Intervjuer  
Tillsatt med sökande Ros-Marie Pettersson
Anslaget på vår hemsida och anslagstavla 230515

 

Vi söker flera erfarna jurister till vår tillsynsverksamhet  
Dnr 2023:3755
Sista ansökningsdag 2023-05-07
Antal sökande 32
Genomgång av sökande Klart
Intervju Klart
Tillsatt med sökande Avbryten
Anslaget på vår hemsida och anslagstavla 2023-05-23
   
Medarbetare till Skolinspektionens reception och växel  
Drnr 2023:3509
Sista ansökningsdag  2023-04-24
Antal sökande 123
Genomgång av sökande klar
Intervjuer klart
Tillsatt med sökande Melanie Claveria
Anslaget på vår hemsida och anslagstavla 

2023-05-25

   

 

Förvaltningsledare Infrastruktur, Skolinspektionen

Dnr. 2023:3067
Sista ansökningsdag 2023-04-16
Antal sökande  
Genom gång av kandidater   
Intervjuer  
Tillsatt med sökande Avbruten
Anslaget på vår hemsida och anslagstavla  230509

 

Förvaltningsledare Webb, Skolinspektionen

Dnr. 2023:1913
Sista ansökningsdag 2023-04-05
Antal sökande  
Genom gång av kandidater   
Intervjuer  
Tillsatt med sökande Tobias Andersson
Anslaget på vår hemsida och anslagstavla  230509

 

Arkivarie till Skolinspektionen i Stockholm  
Dnr. 2023:3076
Sista ansökningsdag 2023-04-16
Antal sökande: 36
Genomgång av sökande Klart
Intervjuer Klart
Tillsatt med sökande Avbruten 
Beslut anslaget på vår hemsida och anslagstavla

2023-05-05

 

   

 

Skolinspektionen utökar och söker utredare till Umeå

Dnr. 2023:3068
Sista ansökningsdag 2023-04-14
Antal sökande 61
Genom gång av kandidater   
Intervjuer  
Tillsatt med sökande Avbruten
Beslut anslaget på vår hemsida och anslagstavla 23-04-25

 

Skolinspektionen i Umeå utökar och söker flera utredare med pedagogisk kompetens

Dnr. 2023:3069
Sista ansökningsdag 2023-04-14
Antal sökande 75
Genom gång av kandidater   
Intervjuer  
Tillsatt med sökande Avbruten
Beslut anslaget på vår hemsida och anslagstavla 23-04-25

 

Vaktmästare till skolinspektionen i Umeå

Dnr. 2023:2899
Sista ansökningsdag 2023-03-31
Antal sökande 26
Genom gång av kandidater  Klar
Intervjuer klar
Tillsatt med sökande Stefan Sandström
Beslut anslaget på vår hemsida och anslagstavla 23-04-25

 

Notariemeriterad jurist till Skolväsendets överklagandenämnd  
Dnr. 2023:2989
Sista ansökningsdag 2023-04-10
Antal sökande 12
Genomgång av sökande Klart
Intervjuer Klart
Tillsatt med sökande Ilona Akcan
Beslut anslaget på vår hemsida och anslagstavla 2023-04-27
   

 

Arkivarie till Skolinspektionen i Stockholm

Dnr. 2023:2898
Sista ansökningsdag 2023-04-05
Antal sökande 27
Genom gång av kandidater  Klart
Intervjuer Klart
Tillsatt med sökande Avbruten
Anslaget på vår hemsida och anslagstavla 2023-05-10

 

Kvalificerad utredare till Skolinspektionens GD-stab

Dnr. 2023:2636
Sista ansökningsdag 2023-04-10
Antal sökande 82
   
Intervjuer pågår
Tillsatt med sökande  
   

 

Skolinspektionen i Stockholm söker jurister

till vår tillståndsenhet

Dnr. 2023:2045
Sista ansökningsdag 2023-03-12
Antal sökande 36
Genom gång av kandidater  Pågår
Intervjuer Pågår
Tillsatt med sökande avbruten
Beslut anslaget på vår hemsida och anslagstavla 23-04-25

 

Reseadministratör till Skolinspektion i Stockholm.

Dnr. 2022:1703
Sista ansökningsdag 2023-02-20
Antal sökande 23
   
Intervjuer Klar
Tillsatt med sökande Gynai Mammadova
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2023-03-07

 

Chef till region Söder

Dnr. 2022:11290
Sista ansökningsdag 2023-01-19
Antal sökande 78
   
Intervjuer Klart
Tillsatt med sökande Sofie Lindén
Beslutet anslaget på vår hemsidan och anslagstavla 2023-05-03

 

Kvalificerade jurister till rättsenhet

Dnr. 2023:1507
Sista ansökningsdag 2023-03-06
Antal sökande 34
   
Intervjuer Klar
Tillsatt med sökande Kajsa Borgmalm, Matilda Bergström och Sofia Hansson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 23-04-24

 

Förvaltningsledare IT

Dnr. 2023:1302
Sista ansökningsdag 2023-02-26
Antal sökande  
   
Intervjuer klar
Tillsatt med sökande Marita Haaga
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 230404

 

Två vikarierande arkivarier till Skolinspektionen i Stockholm

Dnr. 2023:1407
Sista ansökningsdag 2023-02-21
Antal sökande 14
   
Intervjuer Klar
Tillsatt med sökande Astrid Bondesson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 230321

 

Utredare till Skolinspektionen

Dnr. 2023:1412
Sista ansökningsdag 2023-02-12
Antal sökande 98
Genomgång av ansökningar Klart
Intervjuer Klart
Tillsatt med sökande Christina Wallin, Thomas Wiederholm
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2023-04-05

Administratör med samordningsansvar till Göteborg

Dnr. 2023:1287
Sista ansökningsdag 2023-02-19
Antal sökande 101
genomgång av sökande klar
Intervjuer klar
Tillsatt med sökande Jaquelina Aanstad Sandsjö
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 230328

Förvaltningsledare Infrastruktur

Dnr. 2022:745.
Sista ansökningsdag 2023-02-12
Antal sökande  
genomgång av ansökningar  
Intervjuer  
Tillsatt med sökande avbruten
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  

Samordnare informationssäkerhet 

Dnr. 2023:490.
Sista ansökningsdag 2023-03-05
Antal sökande klar
genomgång av ansökningar klar
Intervjuer klar
Tillsatt med sökande Caisa Jacobson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 230404

 

Skolinspektionen i Linköping söker fler utredare inom olika kompetensområden 

 
Dnr. 2023:1050
Sista ansökningsdag 2023-02-26
Antal sökande 182
Genomgång av sökande Klart
Intervju Klart
Tillsatt med sökande Fredrik Johansen, Viktor Hagström, Henrik Helmér, Christina Thorselius, Cecilia Asplid och Victoria Eriksson
Beslut anslaget på vår hemsida och anslagstavla 2023-04-21
   

En eller flera jurister till kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd

 
Dnr. 2023:926
Sista ansökningsdag 2023-02-14
Antal sökande 63
Genomgång av sökande Klart
Intervjuer Klart
Tillsatt med sökande Anna Källqvist, Jonna Karke
Beslut är anslaget på vår hemsida och anslagstavla 2023-04-05
   

 

Vi söker flera erfarna jurister till vår tillsynsverksamhet   
Dnr: 2022:11275
Sista ansökningsdag  2023-01-08
Antal sökande: 29
Genomgång av sökande: Klart
Intervju: Pågår
Tillsatt med sökande:  
Beslut anslaget på vår anslagstavla och hemsida:  
   

Skolinspektionen i Stockholm söker utredare till vår tillståndsenhet

Dnr. 2022:11600
Sista ansökningsdag: 23-01-21
Antal sökande: 146
Genomgång av sökande: klar
Intervjuer: klar

Tillsatt med sökande:

Tillsättningsbeslut anslaget på vår hemsida och anslagstavla

Alicia Skönbeck, Medya Hajo, Ludvig Ornstein Fredlund, Le Wa Van

20230320

 

Upphandlare till Skolinspektionen i Stockholm
Dnr. 2021:8833
Sista ansökningsdag 2022-01-25
Antal sökande 28
Genomgång av sökande Klart
Intervjuer Pågår
Tillsatt med sökande Kalid Mohamed
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 220318
   
Senast uppdaterad: 16 juli 2020