Till huvudinnehåll

Tillgänglighet för skolinspektionen.se

Skolinspektionen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur skolinspektionen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen, som en del dokument, inte är helt tillgängliga. Vi håller för närvarande på att se över detta så att alla delar ska vara tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från skolinspektionen.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss via mejl eller på telefon.

E-post: webbredaktionen@skolinspektionen.se

Tfn: 08-586 080 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skolinspektionen.se.
Webbplatsen har också granskats av Funka. Utifrån den har vi ett pågående uppdateringsarbete av webbplatsen. 

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 23 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 november 2020.

Senast uppdaterad: 29 maj 2024