Till huvudinnehåll

Tillstånd skolstart 2024/25

Skolinspektionen har i ansökningsomgången för 2023 godkänt 49 av 94 inkomna ansökningar om att starta eller utöka fristående skolor. Därtill har fem ansökningar om internationell skola och 13 ansökningar om distansundervisning inkommit. Vi har godkänt en ansökan om internationell skola och två ansökningar om distansundervisning.

Rapport över tillståndsbeslut

Rapport över tillståndsbeslut läsåret 2024/2025

Rapport över inkomna ansökningar

Rapport över inkomna ansökningar läsåret 2024/25

Tillståndsbeslut och ansökningar skola för skola (Excel)

Beslut läsåret 2024/25

Ansökningar läsåret 2024/25

Varannan ansökan om fristående skola godkändes 2023

Antalet ansökningar i ansökningsomgången 2023 halverades jämfört med tidigare år. Ungefär hälften av de ansökningar som inkom år 2023 godkändes. Majoriteten av de godkända ansökningarna gäller utökning av befintliga skolor. Av de totalt 49 godkända ansökningarna avser 39 utökning och 10 nyetablering.

Det är framförallt aktiebolag som ingår i koncerner som står bakom majoriteten av de godkända ansökningarna, oavsett om det gäller grundskolor eller gymnasieskolor. Av de 49 godkända ansökningarna har 71 procent kommit från sökande med koncerntillhörighet.

grafik-tillstandsbeslut-2023.jpg

Tre ansökningar om skola med konfessionella inslag

Nytt för i år är att den som vill bedriva en fristående grundskola med konfessionell inriktning måste ansöka om det. Under årets ansökningsomgång inkom tre sådana ansökningar, som samtliga avslogs på grund av bristande elevprognos. 

En godkänd ansökan om internationell skola

Av de totalt fem inkomna ansökningarna om internationell skola godkändes en. Övriga avslogs med motiveringen att sökande inte har kunnat visa att de har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att bedriva utbildningen.

Två godkända ansökningar om distansundervisning

Av de 13 ansökningarna om godkännande att utföra distansundervisning har två godkänts. Båda avser distansundervisning som särskilt stöd i grundskolor. Endast en utförare har godkänts tidigare, det var år 2021 då Torsås kommun godkändes som utförare av distansundervisning för hel utbildning.

Senast uppdaterad: 19 mars 2024