Till huvudinnehåll

Tillstånd skolstart 2021/22

Skolinspektionen har under 2020 fått in totalt 208 ansökningar om att starta eller utöka verksamheten vid fristående skola inför skolstarten 2021/22 . 100 ansökningar har godkänts.

Tillståndsbeslut skola för skola (Excel)

Tillståndsbeslut läsåret 2021/2022

Ansökningsstatistik 2009-2020 (Excel)

Tabellen visar antal ansökningar om att starta fristående skola och utöka verksamheten på befintlig skola efter skolform 2009-2020.

Ansökningar 2009-2020

Förlängd ansökningstid för åtta yrkesprogram

Regeringen beslutade den 11 december 2019 om en förändring i gymnasieförordningen som påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar. Med anledning av denna förändring har ansökningstiden förlängts avseende de program och inriktningar som påverkas. Det gör att vi har en samlad bild över det totala antalet ansökningar först efter den 31 maj.

Inkomna ansökningar läsåret 2021/22

Skolinspektionen har fått in totalt 208 ansökningar om att starta eller utöka verksamheten vid fristående skola inför läsåret 2021/22. De flesta av ansökningarna kommer från stora aktörer. 100 ansökningar har godkänts. 36 av de godkända ansökningarna gäller nyetablering och 64 ansökningar om att utöka fristående skola.

Fler ansökningar om att starta internationell skola

Vi har under 2020 totalt fått in 16 ansökningar om att få starta internationell skola. Motsvarande siffror för 2019 och 2018 var sju respektive två ansökningar. Dock var det ingen av de 16 ansökningarna som godkändes.

Liten minskning av andelen avslag

Andelen ansökningar som fått avslag har minskat något samtidigt som andelen som fått godkänt har ökat lite. Totalt har 93 ansökningar fått avslag i årets ansökningsomgång. Den vanligaste anledningen till avslagen var att elevunderlaget inte har varit tillräckligt stort. Den näst vanligaste anledningen var brister i befintlig verksamhet.

Senast uppdaterad: 14 juni 2024