Till huvudinnehåll

Råd & vägledning

Information för dig som vill vidareutveckla din verksamhet, ta del av våra iakttagelser, andra skolors goda exempel, framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

Du hittar bland annat tematiseringar om rektors ledarskap, undervisning, nyanlända och särskilt stöd. Inom varje tema har vi samlat information och material som kan vara till nytta för huvudmän, rektorer och lärare.