Till huvudinnehåll
En närbild på ett anteckningsblock som en skriver i

Distansundervisning

Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. Ansökan för HT 2023 är öppen.

Ansökan

Huvudmän inom skolväsendet kan ansöka om att bli utförare av utbildning där distansundervisning används inom vissa skolformer.

En ansökan om godkännande som utförare av utbildning där distansundervisning används i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Ansökan ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet.

Avseende hel utbildning där distansundervisning används på gymnasieskola och gymnasiesärskola ska Skolverket också fatta beslut avseende det belopp eller grundbelopp som hemkommunen ska betala till den offentliga eller enskilda huvudman som är utförare av utbildningen.

Beslut ska om möjligt fattas innan den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Ansökningsformulär:

Webbformulär för ansökan om godkännande som utförare av distansundervisning som särskilt stöd inom vissa skolformer

Länk till ansökan

Blankett för ansökan om att utföra hel utbildning med distansundervisning på gymnasieskola eller gymnasiesärskola:

2022 Ansökan utförare av distansundervisning hel utbildning

Försättsblad

 

Ansökan om distansundervisning

Komplettera befintlig ansökan
Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till: tillstand@skolinspektionen.se. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

 

 

 

Senast uppdaterad: 18 juni 2021