Till huvudinnehåll
En närbild på ett anteckningsblock som en skriver i

Distansundervisning

Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. Ansökan för HT 2024 är stängd.

Ansökan

Huvudmän inom skolväsendet kan ansöka om att bli utförare av utbildning där distansundervisning används inom vissa skolformer.

En ansökan om godkännande som utförare av utbildning där distansundervisning används i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Ansökan ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet.

Avseende hel utbildning där distansundervisning används på gymnasieskola och gymnasiesärskola ska Skolverket också fatta beslut avseende det belopp eller grundbelopp som hemkommunen ska betala till den offentliga eller enskilda huvudman som är utförare av utbildningen.

Beslut ska om möjligt fattas innan den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Komplettera befintlig ansökan
Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till: tillstand@skolinspektionen.se. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Du kan läsa mer om distansundervisning på Skolverkets hemsida här.

Senast uppdaterad: 18 juni 2021