Till huvudinnehåll

Vilka ansöker om att få starta fristående skola?

Under 2023 har Skolinspektionen tagit emot 99 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola. Det är mer än en halvering jämfört med 2022 och den lägsta siffran sedan statistiken började sammanställas 2010. Majoriteten av ansökningarna kom från sökande som ingår i en friskolekoncern.

Här kan du läsa om den senaste ansökningsstatistiken, vilka som ansöker om att starta fristående skola, vad som gäller för tillstånd och hur en ägar- och ledningsprövning går till. 

Så många ansökningar fick vi in 2023

Antalet ansökningar 2023 har mer än halverats jämfört med 2022. Inför läsåret 2024/2025 har Skolinspektionen mottagit 39 ansökningar om nyetablering och 60 ansökningar om utökning. Av de totalt 99 inkomna ansökningarna avser 39 fristående grundskola och anpassad grundskola, 55 gymnasieskola och anpassad gymnasieskola och 5 internationell skola. Det är främst ansökningar om utökning av gymnasieskola som har minskat jämfört med 2022. 

68 av ansökningarna kommer från sökande som ingår i en koncern. Koncerner har däremot lämnat in betydligt färre ansökningar jämfört med tidigare år. I 2022 års ansökningsomgång inkom exempelvis koncernerna Academedia AB, Thorengruppen AB och Watma Group AB med totalt 75 ansökningar. Motsvarande siffra i år är 17 ansökningar. Enbart koncernen Internationella engelska skolan (IES) har inkommit med fler ansökningar i år jämfört med förra året.

Rapport över inkomna ansökningar 2023

Så många ansökningar godkände vi 2022

Under 2022 tog vi emot 206 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2023/2024. Av dessa var det 110 ansökningar som blev godkända. Vill du veta mer om vilka som sökte och vilka tillstånd vi godkände under 2022 så hittar du hela statistiken i vår rapport. 

Statistikrapport över beslutade ansökningar 2022

Vad gäller för tillstånd för fristående skola?

Vad krävs för att få tillstånd att starta en fristående skola? Hur många ansökningar avslår vi per år? Hur länge gäller ett tillstånd? Här hittar du svar på vanliga frågor om vad som gäller för tillstånd för fristående skolor.

Frågor och svar om tillstånd för fristående skola 

Varför gör vi en ägar- och ledningsprövning?

Sedan 2019 har Skolinspektionen kunnat pröva om sökande för att starta skolverksamhet är lämpliga som ägare och om de har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att bedriva skola. Ägarprövning är ett skydd för eleverna. Syftet är att vi ska bedöma om elever riskerar att gå i en skola med för svag ekonomi eller med olämpliga ägare. Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Frågor och svar om ägar- och ledningsprövning

Seminarium: Kan vem som helst få bedriva skolverksamhet?

Den 29 mars 2022 bjöd vi in till ett seminarium där lyfte våra samlade erfarenheter efter tre år med ägar- och ledningsprövning. Under seminariet berättade vi bland annat om vilken kunskap vi fått och vad vi sett för mönster sedan 1 januari 2019 då vi började granska ägarstruktur och kompetens hos dem som vill starta friskola. Missade du det kan du se det i efterhand.

ÄLP-seminarium-865x480.jpg

Kan vem som helst få bedriva skolverksamhet?

Senast uppdaterad: 27 april 2022