Till huvudinnehåll

Skolenkäten

I oktober kommer Skolinspektionen skicka ut information till de huvudmän som deltar i Skolenkäten 2024.

Resultat Skolenkäten 2023

Skolenkäten 2023 omfattar svar från sammanlagt 409 000 elever, lärare och föräldrar.

Resultatet finns sammanställt i Excelformat för varje deltagande skola och skolhuvudman. 

Resultat från Skolenkäten 2023

Resultatet finns även sammanställt i pdf-rapporter och är sökbara i Skolverkets söktjänst. 

Skolverkets statistiktjänst

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionen:

Skolinspektionens uppdrag och verksamhet

Vilka deltar i Skolenkäten?

Skolenkäten görs en gång per år och under 2023 deltar 3 252 skolor över hela landet från Ystad till Pajala. Totalt är det 145 kommuner och 345 enskilda huvudmän som deltar i årets enkät. Vilka huvudmän som deltar kan du ta del av nedan.

Huvudmän som deltar i Skolenkäten 2023

Har du frågor om Skolenkäten?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller
via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Teknisk support: Origo group 
013-465 61 00 
skolenkaten@origogroup.com

Svar på vanliga frågor om Skolenkäten: FAQ Skolenkäten

Senast uppdaterad: 18 januari 2022