Till huvudinnehåll
En person som skriver på en laptop som ligger på personens knän

Skolenkäten

Nu är årets omgång av Skolenkäten avslutad. Resultaten kommer att publiceras här och på Skolverkets statistiksöktjänst senare under våren.

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionen:

Skolinspektionens uppdrag och verksamhet

Så får du enkätresultatet

Resultatet från Skolenkäten kommer att presenteras ett par månader efter att undersökningen är avslutad. Då kommer det gå att ta del av resultatet skola för skola här: 
Skolverkets statistiktjänst.

En del av resultatet kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats: 
Utbildningsguiden.

Resultatet kommer även finnas sammanställt för varje deltagande skola och skolhuvudman i excelformat här på vår webbplats: 
Statistik från Skolenkäten

Skolor som deltar vårterminen 2021

Här kan du ta del av vilka huvudmän vars samtliga skolor deltagit i Skolenkäten under 2021. 
Urval huvudmän 2021

Har du frågor om Skolenkäten?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller
via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Teknisk support: Origo group 
013-465 61 00 
skolenkaten@origogroup.com

Svar på vanliga frågor om Skolenkäten: FAQ Skolenkäten

Senast uppdaterad: 8 september 2020