Till huvudinnehåll

Skolenkäten

Nu är Skolenkäten för 2023 öppen att besvara. Genom att svara på Skolenkäten ger du oss på Skolinspektionen viktig information om din skola.

Här svarar du på Skolenkäten

Enkät för föräldrar
Föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola
Enkät för elever
Elever i grundskolans årskurs 5, 8 och gymnasiets år 2
Undervisande lärare
Observera att lärare inom förskoleklass, fritidshem eller särskola inte ingår i undersökningen.
Undervisande lärare i grund- och gymnasieskola

Elever som läser på distans och har klasskod

Enkät för elever med klasskod

Koder

Du som ska svara på enkäten får en kod och mer information från skolan. Det gäller både elever, föräldrar och undervisande lärare.

Sista svarsdatum

Du har möjlighet att svara på Skolenkäten fram till den 24 februari.

Vem ska svara på Skolenkäten?

Skolenkäten riktar sig till elever, undervisande lärare och föräldrar/vårdnadshavare. Elevenkäten besvaras av elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt gymnasieskolans år 2. Föräldraenkäten besvaras av föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass samt grundskola och grundsärskola, oavsett årskurs.

All lärare som planerar, bedriver och följer upp undervisning på grund- och gymnasieskolan får svara på enkäten. Observera att lärare inom förskoleklass, fritidshem eller särskola inte ingår i undersökningen.

Frivilligt att svara på enkäten

Det är frivilligt att svara på enkäten men varje svar är viktigt för oss. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att få en så bra bild som möjligt av din skola. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du är förälder och ditt barn går i årskurs 5 eller 8 bör du meddela skolan om du inte vill att ditt barn ska besvara enkäten.

Ingen kommer att kunna se hur du har svarat på frågorna. Skolinspektionen redovisar bara svaren i sammanställd form. Inga svar kommer att lämnas ut så att enskilda svarspersoner kan identifieras.

Vilka deltar i Skolenkäten?

Skolenkäten görs en gång per år och under 2023 deltar 3 252 skolor över hela landet från Ystad till Pajala. Totalt är det 145 kommuner och 345 enskilda huvudmän som deltar i årets enkät. Vilka huvudmän som deltar kan du ta del av nedan.

Huvudmän som deltar i Skolenkäten 2023

När kommer resultaten?

Resultatet från Skolenkäten kommer att publiceras här på webbplatsen runt månadsskiftet i början av maj 2023. 
Statistik från Skolenkäten

Du kommer även att kunna ta del av resultatet skola för skola i Skolverkets statistiksöktjänst: 
Skolverkets statistiksök

Delar av resultatet kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden.

Har du frågor om Skolenkäten?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller
via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Teknisk support: Origo group 
013-465 61 00 
skolenkaten@origogroup.com

Svar på vanliga frågor om Skolenkäten: FAQ Skolenkäten

Senast uppdaterad: 18 januari 2022