Till huvudinnehåll

Skolenkäten

Här kan du se resultaten från Skolenkäten 2024 som omfattar svar från nära 400 000 elever, lärare och föräldrar. Skolenkäten görs en gång per år då hälften av landets skolor deltar. I årets omgång deltog totalt 3 096 skolor från Trelleborg till Kiruna.

Resultat Skolenkäten 2024

Här hittar du resultat från årets omgång av Skolenkäten. Resultaten finns sammanställt i Excelformat för varje deltagande skola och skolhuvudman. 

Resultat från Skolenkäten 2024

Resultaten finns även sammanställt i pdf-rapporter och är sökbara i Skolverkets söktjänst. 

Skolverkets statistiktjänst 2024

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionen:

Skolinspektionens uppdrag och verksamhet

Har du frågor om Skolenkäten?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller
via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Teknisk support: Origo group 
013-465 61 00 
skolenkaten@origogroup.com

Svar på vanliga frågor om Skolenkäten: FAQ Skolenkäten

Senast uppdaterad: 29 maj 2024