Till huvudinnehåll

Verktyg för utveckling

För att utveckla verksamheten och förebygga och följa upp problem kan det vara bra för en skola att granska sig själv. Nedan kan du ta del av verktyg och instruktioner som är tänkta att vara ett stöd i det arbetet.

Frågor för reflektion

Frågorna är tänkta att ge stöd vid självvärdering och reflekterande samtal. De kan användas som diskussionsunderlag under en workshop, ett lärarlagsmöte eller en studiedag.

Intervjuguider från Skolinspektionens kvalitetsgranskningar

Ta del av Skolinspektionens samtalsstöd, som kan vara användbara i din skolas utvecklingsarbete. Det har tagits fram i samband med våra kvalitetsgranskningar av särskilt stöd.