Till huvudinnehåll
En liten klass sätter sig i hörsal

Betygsrätt för vuxenutbildning

Betygsrätt för vuxenutbildning ger möjlighet för dig som enskild utbildningsanordnare att sätta betyg, anordna prövning samt att utfärda betyg och intyg.

Ansökan

Skolinspektionen har bytt till ett nytt system för prövning av ärenden som kallas Mina sidor. Det medför att det inte kommer att vara möjligt att kopiera gamla mallar/ansökningar.

Ansök här om betygsrätt för vuxenutbildning

Om du vill komplettera din ansökan mejlar du kompletteringen till:
tillstand@skolinspektionen.se. Ange alltid diarienumret i kompletteringen.

Vid eventuella problem, vänligen kontakta Skolinspektionen på
tillstand@skolinspektionen.se

Vilken betygsrätt får jag ansöka om?

Betygsrätten förutsätter att utbildningen bedrivs på uppdrag av en juridisk person (uppdragsutbildning) och gäller endast för de elever som uppdragsgivaren utsett. Folkhögskolor kan dock själva ta emot elever som är behöriga och har rätt till utbildning i sfi.

Utbildningsanordnaren ska lämna betygshandlingar och intyg till elevernas respektive hemkommuner.

Betygsrätten för vuxenutbildning omfattar

  • Kommunal vuxenutbildning (komvux)
  • Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.

Betygsrätten för vuxenutbildning omfattar inte

  • rätt att utfärda gymnasieexamen (men kursbetygen kan tas med i en framtida gymnasieexamen)
  • komvuxarbete
  • delkurser, orienteringskurser, individuella kurser
  • gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola

Huvudmän har även möjlighet att överlämna vissa av rektors uppgifter till en enskild utbildningsanordnare med betygsrätt, när utbildningen anordnas på entreprenad.

Kursplan/läroplan

Läroplaner och kursplaner för vuxenutbildningen 2012 gäller även i år. Avvikelser får bara göras om de är nödvändiga för elever med funktionsvariation inom utbildning motsvarande svenska för invandrare.

Kurskoder

I beslutet anges vilka kurser som huvudmannen har rätt att sätta betyg i.

Innehavaren av betygsrätten är ansvarig för att den även fortsättningsvis har rätt att undervisa i kursen om kurskoderna uppdateras.

Om både kurskod och innehållet i en kurs ändras behöver en ny ansökan skickas in för att ha betygsrätt i dessa kurser. Om kurskoden ändras men innehållet i kursen är oförändrat behövs ingen ny ansökan om betygsrätt.

Det går att läsa mer om kurskoder och innehållet på kurserna på Skolverkets hemsida.

Kurskoder för vuxenutbildning hittar du också här.

Senast uppdaterad: 1 november 2023