Till huvudinnehåll

Verktyg för utveckling

För att utveckla verksamheten och förebygga och följa upp problem kan det vara bra för en skola att granska sig själv. Nedan kan du ta del av verktyg och instruktioner som kan vara ett stöd i det arbetet.

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledningen ska göra det lättare för eleven att följa ämnesundervisningen med hjälp av det språk som eleven talar.

Frågor för reflektion

Frågorna är tänkta att ge stöd vid ett reflekterande samtal, att ge möjlighet att tänka och samtala kring situationer i arbetet och om den egna yrkesrollen.