Till huvudinnehåll

Klagomålshantering

Det är skolhuvudmännen som har det yttersta ansvaret för klagomålshanteringen på lokal nivå. Skolinspektionen har ett övergripande ansvar och granskar att huvudmännen följer lagens krav och ska bidra till att de utvecklar sina verksamheter.

Idag vänder sig många direkt till Skolinspektionen utan att huvudmannen har kontaktats och det är inte effektivt. Elever bör få hjälp så nära sin skola som möjligt eftersom det främst är där det finns kännedom om elevens situation, och huvudmän måste ta ett större ansvar.

Huvudmannens rutiner för klagomålshantering behöver därför vara tydliga så att skolpersonal och rektor får goda förutsättningar att hantera såväl enklare frågor som mer komplexa ärenden effektivt.

Alla vinner på en välutvecklad klagomålshantering

Det är önskvärt att klagomål hanteras inom skolhuvudmannens egen klagomålshantering eftersom klagomål ska hanteras av de som har bäst kännedom om elevens situation.

Har det kommit in klagomål till Skolinspektionen som du som huvudman inte hade kännedom om? Då kan det vara ett tecken på att ni behöver kommunicera era rutiner kring klagomålshantering med elever, föräldrar och skolpersonal. Eller att ni behöver vidareutveckla hur ni arbetar med klagomål i er organisation.

Så här hanterar Skolinspektionen inkomna uppgifter om missförhållanden

Tips på material för att utveckla din klagomålshantering

Skolinspektionen har flera olika arbetsformer hur vi utreder skola och huvudmän. Här kan du läsa om våra olika inspektionsformer. 

Senast uppdaterad: 31 augusti 2021