Till huvudinnehåll
Två barn sitter med en iPad i en soffa

Internationell skola

Ansökan för internationell skola med start HT 2024 är öppen.

Ansökan

Blankett för att starta internationell skola för enskild huvudman

Blankett för att starta internationell skola för kommunal huvudman

Försättsblad

Komplettera befintlig ansökan

Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till: tillstand@skolinspektionen.se. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Prövning utanför ordinarie ansökningstid
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan vi pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid. Läs mer om det här

Internationell skola

En internationell skola är definierad som en skola där utbildningen, istället för att följa en svensk läroplan, bedrivs enligt ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan, och som i första hand riktar sig till elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid.

Kommuner kan vara huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå, efter medgivande från Skolinspektionen, om utbildningen följer en internationell läroplan och det finns behov av en sådan utbildning. Utbildningen i en kommunal skola ska även vara avgiftsfri.

Godkännande av en internationell skola med enskild huvudman på grundskolenivå är utformad på ett sätt som i huvudsak motsvarar systemet för fristående skolor. Detta innebär att ett godkännande medför en rätt till bidrag.

Internationella skolor på gymnasienivå med enskild huvudman behöver enligt gällande rätt inte godkännas, utan endast få bidragsrätt.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020