Till huvudinnehåll

Huvudmannens styrning

Här har vi samlat våra granskningar, inspektioner och stödmaterial som handlar om huvudmannens styrning.

Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå målen.

Skollagen om huvudmannen

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.

Senaste granskningen

Huvudmannens styrning genom tydlighet i delegation och uppföljning (2021).

Tidigare granskningar

Skolhuvudmäns utmaningar och möjligheter under Corona-pandemin (2020).

Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten (2019).

Kommuners styrning av gymnasieskolan (2018).

Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet (2017).

Huvudmannens styrning av grundskolan (2015).

Kommande granskningar

Huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdraget på gymnasiet

GD om huvudmannens roll

Synpunkter på skolan - mycket att vinna på att huvudmannens ansvar synliggörs

Kolla din styrkedja!

Skolans arbete med att förbättra undervisningen och skapa förutsättningar för elevernas lärande behöver vara fokus för utvecklingsarbetet. Huvudmannen, rektorn och lärarna har alla viktiga roller att spela och det är viktigt att kommunikationen i styrkedjan fungerar väl. Kolla din styrkedja! är ett enkelt och användbart verktyg för att reflektera över hur de olika aktörerna i styrkedjan kan samspela.

Till Kolla din styrkedja!

Senast uppdaterad: 17 maj 2021