Till huvudinnehåll
En musiklektion i gymnasiet där eleverna spelar gitarr och keyboard

Färdighetsprov

Vissa profilklasser kräver särskilda färdigheter i profilämnet. Kravet kan finnas i ämnena bild, musik eller idrott och hälsa. Dessa färdigheter kan testas i ett färdighetsprov som kan användas från och med årskurs 7. Om huvudmannen har ansökt om godkännande får färdighetsprov användas från årskurs 4.

Ansökan

Du som huvudman kan ansöka om att använda färdighetsprov från årskurs 4. Endast behörig firmatecknare för huvudmannen eller ombud som fått bemyndigande från huvudmannen kan underteckna ansökan. 

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan.

Ansökningsformulär
Ansökan om att använda färdighetsprov (Word-formulär)

Mejla ansökan till tillstand@skolinspektionen.se eller posta den till Skolinspektionen, enheten för tillståndsprövning, Box 23069, 104 35 Stockholm

Färdighetsprov kan bara användas som:

  • Villkor för antagning till en viss skolenhet eller elevgrupp.
  • Grund för urval till en viss skolenhet eller elevgrupp när det finns fler sökande än platser.
  • Villkor för fortsatt utbildning vid en viss skolenhet eller elevgrupp.

När färdighetsprov används som grund för urval till en viss skolenhet får ingen annan urvalsgrund tillämpas.

Senast uppdaterad: 15 juli 2020