Till huvudinnehåll

Beslut, rapporter & statistik

Inom kort kommer det återigen gå att söka efter beslut och rapporter för skolor och huvudmän på Skolinspektionens webbplats.

Sedan 1 september har Skolverket inte kunnat publicera skolenhetsregistret och statistik på skolenhets- eller huvudmannanivå till följd av en ändrad sekretesspolicy hos SCB. Den 8 oktober fattade regeringen beslut om en ny förordning som börjar gälla från november. Den möjliggör för Skolverket att åter publicera skolenhetsregistret. 

Sök senaste beslut på Skolverkets sida

Tills dess att vi har en lösning på plats på vår egen webbplats når ni senaste besluten på Skolverkets sida


Samtidigt har Skolverket fattat beslut om att publicera det skolenhetsregister och den statistik som fanns tillgänglig innan september. I och med den nya förordningen och Skolverkets beslut kommer det inom kort åter att vara möjligt att söka efter Skolinspektionens beslut och rapporter förutsatt att beslutet fattats innan den 1 september 2020.

Läs mer om beslutet på Skolverkets webbplats:

Tidigare skolstatistik blir tillgänglig igen

Senaste beslut

Här kan du via Skolverkets sida ladda ner och läsa Skolinspektionens senaste beslut inom regelbunden tillsyn, riktad tillsyn och kvalitetsgranskning.

Diariet

Diariet är en förteckning över alla ärenden som vi hanterar. Du kan själv söka i vårt diarium och begära att få ta del av allmänna handlingar.

Statistik

Här hittar du vår senaste publicerade statistik om Skolenkäten, anmälningar, regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning, tillstånd för fristående skola och viten.

Tillståndsärenden

Fristående skolor som sökte tillstånd 2009 eller senare hittar du i vårt diarium. Du hittar även kontaktuppgifter till oss för att ta del av tillstånd sökta innan 2009.