Till huvudinnehåll

Skolenkäten HT 2016

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten, som besvarats av närmare 160 000 elever, föräldrar och lärare under hösten 2016. Totalt ingick i denna omgång samtliga grund-, gymnasie- och grundsärskolor i 86 kommuner och 32 större utbildningsföretag.

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen av skolan.

Ta del av resultatet

Nu kan du ladda ner resultatrapporter för enskilda skolor och kommuner här: Siris.skolverket.se: Skolenkäten

Resultatet finns även sammanställt i Excel-format nedan.

Dessa grupper fick svara på enkäten

Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan fick svara på enkäten.